Zamirler Konu Testi - 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?

A) Önce hangi derse çalışalım?

B) Yeni taşındığınız ev nasıldı?

C) Ne tür filmlerden hoşlanırsınız?

D) Kimi aradığını hangi memura sormuştun?

E) Nasıl bir ev aldıklarını hanginiz biliyor?

2.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ge­rektiğinde zamir görevinde kullanılamaz?

A) Bazı kişiler klasik müzik dinlemeyi çok sevi­yor.

B) Kimi sokaklarda, temizliğe özen gösterilmi­yor.

C) Kaç gün içinde bitirebilirsiniz işinizi?

D) Ne güzel bir eviniz var böyle!

E)Küçük bir sorun yaşadık gittiğimiz yerde.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden zamirler bir arada kullanılmıştır?

A) Buraya yalnız geldiğimi sakın ona söylemeyin.

B) Okuma gözlüğümü nereye koyduğumu hatır­lamıyorum.

C) Sizden bu filmi dikkatlice izlemenizi istiyorum.

D) Onlar, birkaç hafta sonra memleketine dön­meyi düşünüyor.

E) Bu yoksul insanlara ne yazık ki kimse yardım etmiyordu.

4. "Zamirler bir sıfat tarafından belirtilemeyen söz­cüklerdir."

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım görülmektedir?

A) Senin nasıl biri olduğunu hiç bilmez miyim?

B) Kapıyı çal bakalım evde kimse var mı?

C) Çoğunuzun işi olduğu halde beni kırmayıp geldiniz.

D) Kalabalıktan biri ayağa kalkıp bize seslendi.

E) Hiç kimse olayın böyle biteceğini kestiremedi.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sı­fat, nitelediği isim düştüğünde onun yerine geçerek zamir olur?

A) Evdeki eski eşyaları atıp onun yerine yeni eş­yaları getirdik.

B) Ben çiçekleri sularken diğer arkadaşlar ağaç­ları budadı.

C) Hayatı boyunca fakir ailelere yardım etmeyi görev bilmişti.

D) Kafesteki kuşları seyreden afacan çocuklara öğretmenleri söz dinletemiyordu.

E) Bu proje ancak başarılı insanlarla hayata ge­çirilebilir.

6."Hiç kimse ona bunu kimin yaptığını bilmiyor mu?"

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) Şahıs zamiri

D) Belgisiz zamir

E) Dönüşlülük zamiri

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kulla­nılmamıştır?

A) Dalgalar geminin yaşlı gövdesini dövüyordu.

B) Gemidekilerin çoğu kadın ve çocuktu.

C) Kaptan çoğu işi kendisi yapıyordu.

D) Yolcular bunun hiç bitmeyeceğini düşünme­ye başladılar.

E) Oysa gidecekleri yerde onları yeni bir hayat bekliyordu.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A) Bazı günler kimseyle görüşmek istemezdi.

B) Masadaki kitapların hepsi kendisine ait değil­di.

C) O, evine gelen bütün misafirlerle tek tek ilgi­lenir.

D) Her hafta sonu, arkadaşlarından biriyle gez­meye çıkardı.

E) Herhangi bir derdimiz olduğunda ilk önce ona giderdik.

9.Belgisiz sıfat görevinde kullanılan sözcükler, be­lirttikleri isimler düştüğünde onların yerine geçe­rek belgisiz zamir görevini üstlenebilir. Örneğin "Birkaç öğrenci derse gelmedi." cümlesindeki "birkaç" sıfatı, "Birkaçı derse gelmedi." cümlesin­de zamir görevini üstlenmiştir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirlerden han­gisi buna örnek gösterilemez?

A) Hiçbiri bu kasabaya niçin getirildiğini bilmi­yordu.

B) Bazıları emek harcamadan para kazanmak istiyor.

C) Birçoğunun olaydan haberi yoktu.

D) Herkes çevresindekilere yardımcı olmak için uğraşıyor.

E) Zor gününde yanında birini bile bulamazsın.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "o" sözcüğü farklı türden bir zamirdir?

A) O benim en sevdiğim ceketimdi.

B) Onu önce bir tamirciye götürmeliyiz.

C) Onu daha yüksek bir dolaba kaldıralım.

D) Ona, yaptığının yanlış olduğunu söylemelisi­niz.

E) Bu araba ondan daha hızlıdır.

Cevaplar: 1-E   2-E    3-A    4-A    5-B    6-E    7-A    8-B   9-D    10-D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk fıkra yazarı “Ahmet Rasim”dir.
Pazar, 02/17/2019 23:50
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.