Yazım Kuralları - Sayfa 8
Makale İçeriği
Yazım Kuralları
ki'lerin Yazımı
ile'nin Yazımı
Ek Eylemlerin Yazımı
mi'nin Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Dünya, Güneş ve Ay Sözcüklerinin Yazımı
Özel Adlara Gelen Eklerin Yazımı
Bileşik Sözcüklerin Yazımı
Bileşik ya da Birkaç Sözcüklü ÖZel Adların Yazımı
Bileşik Eylemlerin Yazımı
Pekişmiş ve Kurallı Bileşik Sıfatlarla Belirteçlerin Yazımı
Deyimlerin Yazımı
Terimlerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Kısaltmaların Sonlarına Gelen Eklerin Yazımı
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
Sayıların Yazımı
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
Arapça ve Farsça Tamlamaların Yazımı
Yabancı Sözcüklerin ve Özel Adların Yazımı
Tüm Sayfalar

8- ÖZEL ADLARA GELEN EKLERİN YAZIMI

Genel Kural: Özel adların sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme imiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları vardır.

1- Özel adların sonlarına gelen yapım ekleri ve bunların yazımı:

 

Örnek:

 • Türkçe, Fransızca, Hintçe...
 • Atatürkçe, Fatihçe...
 • Alicik, Muratçık...
 • Atatürkçü, Türkçü...
 • Avrupalı, Ankaralı, Bakırköylü...
 • Türklük, Müslümanlık, Alevilik...
 • Fıratsız, Diclesiz Anadolu...
 • Alisiz,Rıdvansız...
 • Kemalizm, Darvinizm...
 • Türkoloji, Hititoloji...

 

2-  Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır:

 

Örnek:

 • Ankara'ya gitti.
 • Minnoş'a ciğer aldı.
 • Ali Bey'in kardeşidir bu.
 • Kasım'ın 17'sinde gelecekler.
 • 23 Nisan'da gösteri var.
 • 1992 Haziranı'nda oradayız.
 • Beni arayan Ali'ymiş.
 • Çalıkuşu'nu severek okudum.
 • Gemlik'ten geliyoruz.
 • Burak'ın gelmesini bekliyorum.
 • Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağış yapmalıyız.

 


3-  "-li, -lik, -ci, -cik, -siz, -izm" gibi yapım eki almış bir özel adın sonuna çekim eki gelirse bu ek, kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnek:

 • Aydınlının, Türkçeyi, Aliciğim, Türklüğün...


 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk Adaptasyon (uyarlama) oyun yazarı “Ahmet Vefik Paşa”dır.
Cuma, 06/22/2018 10:41
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.