Yazım Kuralları - Sayfa 20
Makale İçeriği
Yazım Kuralları
ki'lerin Yazımı
ile'nin Yazımı
Ek Eylemlerin Yazımı
mi'nin Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Dünya, Güneş ve Ay Sözcüklerinin Yazımı
Özel Adlara Gelen Eklerin Yazımı
Bileşik Sözcüklerin Yazımı
Bileşik ya da Birkaç Sözcüklü ÖZel Adların Yazımı
Bileşik Eylemlerin Yazımı
Pekişmiş ve Kurallı Bileşik Sıfatlarla Belirteçlerin Yazımı
Deyimlerin Yazımı
Terimlerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Kısaltmaların Sonlarına Gelen Eklerin Yazımı
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
Sayıların Yazımı
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
Arapça ve Farsça Tamlamaların Yazımı
Yabancı Sözcüklerin ve Özel Adların Yazımı
Tüm Sayfalar

20- ARAPÇA VE FARSÇA TAMLAMALARIN YAZIMI

1-  Arapça ad ve sıfat tamlamalarında, tamlayan ve tamlanan birbirine "-ül-, -el-, -il-" ile bağlanır.

Örnek:

  • Şeyh-ül-İslam
  • Emir-ül-ümera
  • Fevk-al-beşer...

2-  Farsça ad ve sıfat tamlamalarında tamlayan önce, tamlanan sözcük sonra gelir. İki sözcük arasına "-" imi ile "i" harfi eklenir.


Örnek:

  • Kitab-ı Mukaddes                                               

 

  • sevda-yı beşer

 

  • fidye-i necat                                                        

 

  • aşk-ı memnu

3-  İki sözcük arasında kullanılan "ve" bağlacı yerine geçen "ü" ve "u”lar, ünlü ile biten bir sözcükten sonra "vü, vu" biçiminde yazılır.

 

Örnek:

  • Leyla vü Mecnun
  • Sulh ü sükûn
  • nam ü nişane


 

Bunlari Biliyor musunuz?

Nesir yazılarının toplandığı kitaplara "münşeat" denir.
Pazar, 06/24/2018 12:58
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.