Yazım Kuralları - Sayfa 18
Makale İçeriği
Yazım Kuralları
ki'lerin Yazımı
ile'nin Yazımı
Ek Eylemlerin Yazımı
mi'nin Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Dünya, Güneş ve Ay Sözcüklerinin Yazımı
Özel Adlara Gelen Eklerin Yazımı
Bileşik Sözcüklerin Yazımı
Bileşik ya da Birkaç Sözcüklü ÖZel Adların Yazımı
Bileşik Eylemlerin Yazımı
Pekişmiş ve Kurallı Bileşik Sıfatlarla Belirteçlerin Yazımı
Deyimlerin Yazımı
Terimlerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Kısaltmaların Sonlarına Gelen Eklerin Yazımı
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
Sayıların Yazımı
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
Arapça ve Farsça Tamlamaların Yazımı
Yabancı Sözcüklerin ve Özel Adların Yazımı
Tüm Sayfalar

18- SAYILARIN YAZIMI

1- Günlük dildeki sayıların her sözcüğü ayrı yazılır.

Örnek:

 • O zaman yüz bin lira maaş alırdık.
 • Ben on yedi yaşındayken o, on bir yaşındaydı.
 • Size tam üç kez uğradık o gün.

2- Matematik, fizik, kimya... bilimlerindeki sayılarla, ondalık sayılar rakamla yazılır.

Örnek:

 • Bir bakkal kilosu 10.000 TL. den 8 kilo pirinç alıyor...
 • Boyu 1,65'ti.
 • Türkiye'nin yüzölçümü yaklaşık 800.000 km2 dir.
 • 2 mol C ile 3 mol...

 

 • Türkiye 36 - 42 Kuzey paralelleri arasında yer alır.

3- Büyük sayılarda hem yazı hem de rakam kullanılabilir.

Örnek:

 • 50 trilyon 87 milyar 385 milyon...

4- Banka işlemlerinde sayılar hem rakamla hem de yazıyla yazılır. Yazıyla yazılırken sözcükler bitişik olur.

Örnek:

 • Yalnız ikimilyonbeşyüzellibin liradır.

Uyarı: Rakamla yazılmış sayıların sonlarına gelen ekler, kesme imiyle ayrılır.


Örnek:

 • 1983'ten                
 • 67'nin                 
 • 1842'den... 

Bunlari Biliyor musunuz?

Süslü nesrin temsilcisi “Sinan Paşa”dır.
Pazar, 06/24/2018 13:04
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.