Yazım Kuralları
Makale İçeriği
Yazım Kuralları
ki'lerin Yazımı
ile'nin Yazımı
Ek Eylemlerin Yazımı
mi'nin Yazımı
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Dünya, Güneş ve Ay Sözcüklerinin Yazımı
Özel Adlara Gelen Eklerin Yazımı
Bileşik Sözcüklerin Yazımı
Bileşik ya da Birkaç Sözcüklü ÖZel Adların Yazımı
Bileşik Eylemlerin Yazımı
Pekişmiş ve Kurallı Bileşik Sıfatlarla Belirteçlerin Yazımı
Deyimlerin Yazımı
Terimlerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Kısaltmaların Sonlarına Gelen Eklerin Yazımı
Gün ve Ay Adlarının Yazımı
Sayıların Yazımı
Satır Sonuna Sığmayan Sözcüklerin Yazımı
Arapça ve Farsça Tamlamaların Yazımı
Yabancı Sözcüklerin ve Özel Adların Yazımı
Tüm Sayfalar

1- "de" SÖZCÜĞÜ İLE "-de" EKİNİN YAZIMI

"De" bağlacı her zaman ayrı, "-de" ekiyse bitişik yazılır. "De" bağlacı BÜU'dan (büyük ünlü uyumundan) etkilenerek, "de" ya da "da" biçiminde yazılır; ancak sert ünsüz benzeşmesinden etkilenmez. Yani "te", "ta" biçiminde yazılamaz, "-de" eki ise hem BÜU'dan hem de sert ünsüz benzeşmesinden etkilenerek "-de, -da; -te, -ta" biçiminde yazılabilir.

 

* "De" nin sözcük mü (bağlaç mı) yoksa ek mi olduğunu anlayabilmek için şu yöntemler uygulanır:

Sözcükse;

1- Cümleden atıldığında anlam bozulmaz.

 • Gel de birlikte gidelim. (Gel, birlikte gidelim.)
 • Anlat da ne olduğunu bilelim. (Anlat, ne olduğunu bilelim.)

 

2- Cümlede, "başkaları gibi - başka şeyler gibi" anlamı kazanır.

 

 • Sana elbise de alalım. (Başka şeyler aldığımız gibi.)

 

 • Oraya sen de gel. (Başkalarının geldiği gibi.)

 

3-Yerine "bile, dahi" bağlaçlarının getirilebilmesi gerekir.

 

 • Bunu Ali de anlayamadı. (Bunu Ali bile [dahi] anlayamadı.)

 

 • Yarin o da geliyor. (Yarın o dahi [bile] geliyor.)

Uyarı: Bir cümlede yer alan "de", bu kurallardan birine bile uysa, sözcüktür ve ayrı yazılır.

Örnek:

 • Orada onu gördüm. (Doğru yazım - ek)
 • Burası da güzelmiş. (Doğru yazım - sözcük)
 • Sende kalmış kitabım. (Doğru yazım - ek)
 • Sen de kitap mı aldın? (Doğru yazım - sözcük)
 • Geçmiş te bize uğramamış. (Yanlış yazım "de" olacak)
 • Geçmişte kaldı her şey. (Doğru yazım - ek)
 • Ağaç ta bir kedi var. (Yanlış yazım - ek)


 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk resmi gazete 1831 'de çıkarılmaya başlanan “Takvim-i Vekayi”dir.
Cumartesi, 02/16/2019 14:50
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.