-av (-ev) Eki

* -av (-ev) ekinin sonundaki "-v" sesi başka bir sesten dönüşmüş görünmektedir. Özellikle "kaşağ" gibi sözcüklerin "kaşav" oluşu dikkati çekmektedir. Anadolu ağızlarında "oklağı,balıklağı, yalagu" biçimindeki sözcüklerin "oklava, balıklava, yalavu" oluşu, iki ünlü arasındaki "-g-" sesinin "-g- >-ğ- >-v-" sesine  dönüşünü açıklar. Bu ekle kurulmuş sözcüklerin başlıcaları şunlardır:

  • görev  (gör-ev)  görülmesi  gereken iş, vazife.        
  • işlev (iş-le-v) iş görme yetisi.                                 
  • ödev (öde-v) yapılması, ödenmesi gerekli olan, vecibe,  vazife.
  • sınav (sma-v) sınama, yoklama, imtihan.
  • sorav (sor-av) soru, sual.
  • söylev (söy-le-v) nutuk, bir düşünceyi anlatmak için söylenen uzunca söz.
  • türev (tür-ev) türemiş, müştak.

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk öykü denemesi Emin Nihat'ın "Müsameratname" adlı eseridir.
Pazartesi, 11/19/2018 09:22
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.