-av (-ev) Eki

* -av (-ev) ekinin sonundaki "-v" sesi başka bir sesten dönüşmüş görünmektedir. Özellikle "kaşağ" gibi sözcüklerin "kaşav" oluşu dikkati çekmektedir. Anadolu ağızlarında "oklağı,balıklağı, yalagu" biçimindeki sözcüklerin "oklava, balıklava, yalavu" oluşu, iki ünlü arasındaki "-g-" sesinin "-g- >-ğ- >-v-" sesine  dönüşünü açıklar. Bu ekle kurulmuş sözcüklerin başlıcaları şunlardır:

  • görev  (gör-ev)  görülmesi  gereken iş, vazife.        
  • işlev (iş-le-v) iş görme yetisi.                                 
  • ödev (öde-v) yapılması, ödenmesi gerekli olan, vecibe,  vazife.
  • sınav (sma-v) sınama, yoklama, imtihan.
  • sorav (sor-av) soru, sual.
  • söylev (söy-le-v) nutuk, bir düşünceyi anlatmak için söylenen uzunca söz.
  • türev (tür-ev) türemiş, müştak.

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Siyasi görevle gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları eserlere "sefaretname" denir. İlk örneği Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana Sefaretnamesi(l655) En tanınmışı 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaretnamesi'dir.
Cumartesi, 04/29/2017 23:16
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.