Devletin Yürütme Yetki ve Görevi

Devletin toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyette bulunmasına yürütme denir. Yürütme, kanunları ve yasaları uygulama görevidir. Yürütme yetki ve görevini Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu kullanır.

1. Cumhurbaşkanı:

Cumhurbaşkanı, Halk tarafından 5 yıllık bir süre için seçilir (yeni düzenlenmeyle) . Bu kişinin Cumhurbaşkanı olabilmesi için;

 • 40 yaşını doldurmuş olmak.
 • Yüksek öğrenim görmüş olmak.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Milletvekili seçilebilme yeterliliğine sahip olmak.
    

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri: Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanının yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri vardır.

 

2. Hükümetin Kurulması


Hükümet (Bakanlar Kurulu), Başbakan ve bakanlardan oluşur.

Bakanlar, TBMM üyeleri arasından veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olan vatandaşlardan Başbakan tarafından seçilir. Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Gerektiğinde Başbakanın önerisi ile Cumhurbaşkanınca bakanların görevlerine son verilir.


Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından atanarak TBMM 'ne sunulması ile görevine başlar.


Güven Oylaması: Bakanlar Kurulu tam olarak TBMM'ne sunulur. Yeni kurulan Bakanlar Kurulu önce yapacakları işleri belirten bir hükümet programı hazırlar. Bu program en geç 1 hafta içinde başbakan veya bir bakan tarafından Mecliste okunur.


Programın okunmasından 2 tam gün geçtikten sonra program meclisin oyuna sunulur.

Görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra program oya sunulur.

Buna güven oylaması denir. TBMM'nin çoğunluğu programı uygun bulursa, bakanlar kurulu güven oyu almış olur.

TBMM, hükümeti sürekli çalışmlarından dolayı denetler. Gerektiğinde güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir.

Bakanlar Kurulunun Görevleri: Bakanlar Kurulu, TBMM'nin onayladığı programı tam olarak uygulamakla ve devletin bütün işlerini anayasa ve kanunlara göre yürütmekle görevlidir.


Bakanlar Kurulu bütün bu işlerin yürütülmesinden birlikte sorumludur.


Başbakan görev ve sorumlulukları: Bakanlar Kurulunun kurucusu ve başkanıdır. Bakanlıklar arasında uyum ve işbirliğini sağlar. Hükümetin program ve politikasının takip edilmesinin ve uygulanmasının birinci derecede takipçisidir.


Başlıca görevleri şunladır:

 • Bakanları seçmek ve Cumhurbaşkanına sunmak.
 • Hükümetin genel politikasını takip etmek.
 • Bakanların görevlerini yasalara uygun biçimde yapmalarını gözetmek.
 • Gerektiğinde bakanların Cumhurbaşkanınca görevden alınmasını önermek,
 • Cumhurbaşkanı katılmadığı zaman Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmektir.

Not: Başbakan, bu görev ve yetkilerinden dolayı TBMM'ye karşı sorumludur. Hükümeti, TBMM denetler. Meclis gerektiğinde güvensizlik oyu vererek hükümeti düşürebilir.                                             

Hükümetin Denetlenmesi: Anayasamıza göre hükümet iki şekilde denetlenir.

1. Siyasi Denetleme : TBMM tarafından yapılır.
 

2. Hukuki Denetleme : Bakanlar veya Başbakan'ın almış çlduğukararlar veya yaptığı faaliyetlerin hukuka aykırı olması durumunda ilgili mahkemeler tarafından yapılan denetlemedir.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûbu" anlamına gelir. Türk edebiyatına XVII. İran şairlerinin etkisiyle girdi. Bu nedenle sebk-i isfahanı diye de bilinir. İran edebiyatına ise Hindistan'dan geçmiştir.
Pazartesi, 12/10/2018 11:35
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.