Devletin Yasama Görevi

Yasama görevi TBMM'ye verilmiştir. 1982 Anayasasına göre TBMM, milletçe genel oyla seçilen 550 milletvekilinden kuruludur.

TBMM'nin Görev ve Yetkileri:

TBMM'nin kullandığı yetkiye genel olarak yasama yetkisi denir. Yasama yetkisi kanun koymaktır.

TBMM'nin görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

 • Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak.
 • Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek.
 • Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.
 • Bütçe ve kesin hesap tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.
 • Para basılmasına karar vermek.
 • Savaş ilanına karar vermek.
 • Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.
 • Genel ve özel af ilanına karar vermek.
 • Mahkemelerce kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.
 • Anayasanın verdiği diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Kanunların Yapılması: TBMM üyeleri tarafından hazırlanan kanun teklifleri veya Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kanun tasarıları, TBMM başkanlığına sunulur. Komisyonlar bunları görüşerek kabul veya reddeder.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifi veya tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul veya reddedilir. Kabul edilen kanunlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulur. Cumhurbaşkanı'nca onaylanırsa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

TBMM'nin Seçim Dönemleri : TBMM seçimleri beş yılda bir yapılır. TBMM, beş yıl dolmadan da seçim yapılmasına karar verebilir.

Savaş nedeniyle seçimler zamanında yapılamazsa, TBMM seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verilebilir.

Milletvekili Seçilme Yeterliliği : 30 yaşını dolduran kadm ve erkek her Türk vatandaşı milletvekili seçilebilir. Ancak;

 • En az ilkokul mezunu olmayanlar,
 • Kısıtlılar,
 • Askerlik hizmetini yapmamış olanlar.                                              
 • Toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya ağır hapis cezasından hüküm giyenler.
 • Yüz kızartıcı suçlardan (zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi) ve kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa çıkarmak gibi suçlardan mahkum olanlar.
 • İdeolojik ve anarşik eylemlere katılmak suçundan hüküm giyenler milletvekili seçilemezler.

TBMM Üyelerinin Yasama Dokunulmazlıkları : Milletvekillerinin hiçbir şeyden korkmadan ve çekinmeden oy vermesi ve millet adına iş yapabilmesi için anayasanın tanıdığı güvenceye yasama dokunulmazlığı denir.

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk seyahatname Babürşah'ın "Babürname" adlı eseridir.
Perşembe, 02/21/2019 03:25
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.