Devlet ve Vatandaşlık

İnsan toplu halde yaşarken, kurdukları ilişkilerle birbirlerine zarar vermemeleri için, bir düzen içerisinde ve birtakım kurallara uyarak yaşamaları gerekir. Bu düzenin oluşması ve kuralların korunması belli bir otoriteye dayanır. Toplumdaki bireylerin birbirleri ile kurdukları ilişkileri bir düzen içerisinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan böyle bir otoriteli düzene devlet denmiştir.

Devlet oluşturan üç önemli unsur "Vatan" "Millet" ve "Egemenlik"tir.

A) Devletin Temel Amaç ve Görevleri:
 
 • Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğim korumak,
 • Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak,
 • Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak,
 • Kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumak.
 • İnsanın maddi manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışma, devletin temel amaçlarındandır.

Devletin Vatandaşa Karşı Görevlere :

 • Devlet vatandaşların hak çıkar ve hürriyetlerini eşit sayarak ve ayırım gözetmeden korumak ve güvence altına almak,
 • Devletin niteliklerini koruyarak gelişmesini güçlenmesini sağlamak.
 • Ülke içinde güvenliği ve adaleti kurarak vatandaşların her çeşit hürriyetlerini güven altında bulundurmak ve Anayasa da yer alan temel hak ve hürriyetlerimizi korumaktır.

B) Vatandaşlık Temel Hak ve Ödevleri:

Vatandaş: Bir devlet içinde medeni ve siyasi haklara sahip kişiye vatandaş denir. Kişiyi bir devlete bağlayan siyasal ve hukuksal bağa da vatandaşlık bağı adı verilir.

Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir.

Vatandaşın temel hakları nelerdir: Yurdumuzda herkes aynı haklara sahiptir, kanunlar önünde eşittir. Vatandaşın hakkını savunmayı devlet üstlenmiştir. Hakkını aramak isteyen her yurttaş devlete başvurur.

Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz  devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlerini kullanma hakkına sahiptir.

Bunlar;

 • Düşünce ve inanç özgürlüğü, .
 • Bilim sanat, araştırma özgürlüğü,
 • Kişi dokunulmazlığı,
 • Yaşama hakkı,
 • Din ve vicdan özgürlüğü,
 • Konut dokunulmazlığı,
 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü,

C. Vatandaşın Devlete Karşı Görevleri

1. İlk öğrenim görme : Anayasamıza göre ilk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Vatandaşın hem hakkı hem görevidir.

2. Kanunlara uyma ve kuralları saygılı olma: İçinde yaşadığımız toplumda düzenli bir hayat yaşamak için toplumun kurallarına ve devletin koyduğu kanunlara uymak zorundayız.
Kanun ve kurallara saygısızlık devlet ve toplumun düzenini bozar.

3. Askerlik yapma : 20 yaşına giren, sağlam olan, TC vatandaşı olan her Türk erkeği askere alınır. Görev süresini bitirenler terhis olur. Gerekirse 41 yaşına kadar tekrar askere çağrılabilir.

4.  Vergi vermek : Vergi, vatandaşların önceden belirlenmiş kurallara göre devletin görevlerini yerine getirebilmesi için herkesin mali gücüne göre devlete ödedikleri paradır. Yalnızca vatandaşlardan değil ülkede ticari faaliyette bulunan herkesten alınır.

5.  Seçimlere katılma : Vatarşın hem hakkı hem görevidir. Oy verme yaşına gelen ve oy verme hakkına sahip olan her vatandaş seçme hakkına sahiptir. Ancak silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif eylerinde bulunan. hükümller oy kullanamazlar.

Ülkemizde seçimler yargının yönetimi ve denetimi altındadır.

Seçim işlerinin yürütülmesi

Seçim işlerini seçim kurulları yürütür.

Bu kurullar:

 • Yüksek seçim kurulu
 • İl seçim kurulu   
 • İlçe seçim kurulu   
 • Sandık kurulu
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Peygamber efendimizin iç ve dış özelliklerini anlatan eserlere "hilye" denir. Manzum da olabilir. Bazılarına dört halifenin tanıtımı da katılır.
Pazar, 02/17/2019 23:47
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.