Necmettin Halil Onan

Çatalca'da doğdu. 1919 yılında Da­rülfünun Edebiyat Fakültesinde açı­lan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Ce­nap Şehabettin, Fuat Köprülü, Yahya Kemal gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu. Anadolu Ajansı'nda ve özel okullarda çalıştı. 1942-1946 yıllarında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. Ankara Üniversitesi'nde Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak dersler verdi.

Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:

Millî edebiyat hareketinin geliştiği sırada yetişen Nec­mettin Halil Onan, şiirlerinde bireysel duygulanışlarıyla, ulusal duyguları birlikte işlemiştir.

Yazın yaşamına aruz ölçüsüyle şiirler yazarak başla­mıştır.

Aruzu bırakıp hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

Kuşağının öteki şairleri Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi genellikle halk şiiri geleneği çizgisinde şiirler yazmış, ancak onlardan da­ha az başarılı bir şair olarak kabul edilmiştir.

Son dönem şiirlerinde ise Yahya Kemal Beyatlı'nın et­kisi vardır.

İşleyen Yara adlı romanı, kitap olarak basılmamış an­cak 1932 yılında Vakit Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ortaokullar için dil bilgisi kitapları da hazırlamıştır.

Eserleri:

  • Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha
  • Roman: İşleyen Yara, Kolejli Nereye
  • Antoloji: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
  • İnceleme: Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinin Tenkidi
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenlenen eserlere "tezkire", şairleri tanıtan tezkirelere "şuara tezkiresi" denir. Batı edebiyatındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"dir. Anadolu’daki en önemli örnek "Sehi Bey Tezkiresi"dir. (Asıl adı Heşt Behişt)
Cumartesi, 01/21/2017 08:27
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.