Necmettin Halil Onan

Çatalca'da doğdu. 1919 yılında Da­rülfünun Edebiyat Fakültesinde açı­lan sınavı kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu. Ce­nap Şehabettin, Fuat Köprülü, Yahya Kemal gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu. Anadolu Ajansı'nda ve özel okullarda çalıştı. 1942-1946 yıllarında Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü yaptı. Ankara Üniversitesi'nde Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak dersler verdi.

Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:

Millî edebiyat hareketinin geliştiği sırada yetişen Nec­mettin Halil Onan, şiirlerinde bireysel duygulanışlarıyla, ulusal duyguları birlikte işlemiştir.

Yazın yaşamına aruz ölçüsüyle şiirler yazarak başla­mıştır.

Aruzu bırakıp hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.

Kuşağının öteki şairleri Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin Uşaklı gibi genellikle halk şiiri geleneği çizgisinde şiirler yazmış, ancak onlardan da­ha az başarılı bir şair olarak kabul edilmiştir.

Son dönem şiirlerinde ise Yahya Kemal Beyatlı'nın et­kisi vardır.

İşleyen Yara adlı romanı, kitap olarak basılmamış an­cak 1932 yılında Vakit Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ortaokullar için dil bilgisi kitapları da hazırlamıştır.

Eserleri:

  • Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha
  • Roman: İşleyen Yara, Kolejli Nereye
  • Antoloji: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi
  • İnceleme: Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinin Tenkidi
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Hece ölçüsüyle yazılan tiyatro Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Nesteren" adlı eseridir.
Cuma, 06/22/2018 10:43
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.