Mevlana

mevlanaEserlerini Farsça yazdığı için Türk Edebiyatı’nın herhangi bir bölümüne dâhil edemediğimiz, Mevlana (Celalettin-i Rumi) Anadolu’da yetişen mutasavvıf şair ve düşünürlerin en büyük iki isminden biridir. (Diğeri Yunus Emre) Mevlevi tarikatının rehberidir. (Kurucusu değildir; çünkü  tarikat, oğlu Sultan Veled tarafından kurulmuştur.) Mevlana’nın beş eseri vardır:

Mesnevi: Dini tasavvufi ve ahlâki yanı ağır basan didaktik bir eserdir. (6 cilt, 25618 beyit) Mesnevi’ de işlenen konuların çoğu öğüt vermek amacı güder. Konuların işlenişinde hikâye ve fabllarla konuyu açıklama, örnekleme, verilmek istenen düşünceyi pekiştirme yolu izlenir ve her hikâye bir öğütle bitirilir.  Farsça yazılmıştır.

Divan-ı Kebir: Eserde tasavvufi aşk işlenir.

 

Fîhî Ma Fîh: Mevlâna’nın sohbetleri sırasında, başta tasavvuf olmak üzere din, ahlâk, felsefe ile ilgili görüşlerini anlattığı; dünya, insan ve şiir anlayışını söz konusu ettiği konuşmalarından meydana gelir.

 

Mecâlis-i Seb’a: Mevlâna’nın yedi vaazının bir araya getirilmesiyle meydana getirilmiştir. 

 

Mektûbat: Dönemin Selçuklu devleti ileri gelenlerine, dönemin devlet adamlarına, dostlarına yazdığı 145 mektubun bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

 

 

Veciz Sözleri: 

  • Nice insanlar gördüm, üzerlerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içlerinde insan yok...
  • Nasıl olur da deniz, köpeğin ağzından pislenir... Nasıl olur da güneş üflemekle söner...
  • Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.

 

Mevlana'dan Yedi Öğüt: 

 

  • Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol!
  • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!
  • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol!
  • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol!
  • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol!
  • Hoşgörürlükte deniz gibi ol!
  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!


Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Komedi türünün ilk temsilcisi “Aristophanes”tir.
Pazar, 04/22/2018 23:51
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.