Cemal Süreya

Erzincan'da doğdu. Asıl adı Cemalettin Seber'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. Maliye Ba­kanlığında müfettiş yardımcılığı ve müfettişlik görevlerinde bulundu. 1960'ta Papirüs dergisini çıkardı. 1978'de Kültür Bakanlığı'nda Kültür Yayınları Danışma Kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Emekliliğinden sonra, yayınevlerinde danışman ve an­siklopedilerde redaktör olarak çalıştı. Birçok dergide yazıları ve şiirleri yayımlandı.

Edebi Kişiliği - Sanat Anlayışı:

Oluşum, Türkiye Yazıları, Maliye Yazıları dergileri ile Saçak dergisinin kültür-sanat bölümünü bir süre yö­netti. Politika, Aydınlık ve Yeni Ulus gazeteleri ile Yazko, Somut ve 2000'e Doğru dergilerinde köşe yazıları yazdı.

İkinci Yeni hareketinin önde gelen şair ve kuramcıların­dan sayılır. Şiire lise yıllarında aruz denemeleriyle baş­lamıştır.

İlk şiiri "Şarkısı-Beyaz" Mülkiye dergisinde yayımlan­mıştır.

1950'lerin başlarında gelişen İkinci Yeni hareketine ka­tılarak, şiirde anlamsızlığı savunan görüşleri benimse­miştir. Karşı çıktığı geleneğin diri değerlerinden yarar­lanmıştır.

Cemal Süreya, yazdığı her şiir yankı uyandıran, kuşa­ğının şairlerine yazma coşkusu veren, sürükleyici bir dili olan sanatçıdır.

Serbest nazma, Garip akımının kullanmadığı eski bi­çimlerle yepyeni bir söyleyiş getirmiştir.

Şiirin, birtakım dışlamalarla daraltılmış olan sınırlarını genişletmiştir.

Özgün imgeleriyle büyük ilgi çekmiş, en önemlisi de zekâyı ince alayın baskısından kurtarmıştır.

Şiirinde öne çıkan özelliklerden biri de cinselliği konu edinişidir. Ancak o, şiirde toplumsal değerlere de uzak düşmemiştir.

Şiirde öyküden kaçınmış; çarpıcı, yoğun imgelerden oluşan şiirler yazmıştır.

Cemal Süreya'nın şiir dilinde yoğun bir "iğneleme" vardır. İğnelemenin yanı sıra eleştirel bir ironi de şiirin­de öne çıkan bir öğedir. Coşkusal duygulanmayı şiirin­de çarpıcı bir şekilde kullanmıştır.

Dil ve kelime oyunlarını şiirlerine güç katacak şekilde kullanmıştır.

Şiirlerinde, esprili bir dilin izleri görülür. Dergiciliğin, edebiyatın gelişmesindeki önemini iyi bilen edebiyat adamlarından biridir.

Geleneğe karşı olmasına karşın geleneği şiirinde en güzel kullanan şairler arasında yer almıştır.

Kendine özgü söyleyiş biçimi ve şaşırtıcı buluşları, zengin birikimi ile duyarlı, çarpıcı, yoğun, diri imgele­riyle, İkinci Yeni şiirinin en başarılı örneklerini vermiştir.

İkinci Yeni'nin hâlâ yaşıyor olmasında onun dilinin et­kisi vardır.

Şiirlerinin yanında eleştiri, deneme ve edebiyat dergi­ciliği alanındaki çalışmalarıyla tam bir edebiyat adamı­dır.

Düz yazılarında sürekli yeni sorular sormuştur.

Denemelerinde de başka sanatçılar, özellikle şairler üzerinde durmayı yeğlemiştir.

Ölümünden sonra adına bir şiir ödülü konulmuştur.

Eserleri:

  • Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği, Sevda Sözleri
  • Düz yazı: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, Onüç Günün Mektupları, 99 Yüz, 999. Gün / Üstü Kalsın, Folklor Şiire Düşman, Uzat Saçlarını Frigya, Aydınlık Yazıları / Paçal, Oluşum'da Cemal Süreya, Papirüs'ten Başyazılar, Günler, Güvercin Curnatası, Toplu Yazılar
  • Antoloji: Mülkiyeli Şairler, 100 Aşk Şiiri
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Tek başına anlamı olan ve hiçbir manzumenin parçası olmayan tek dizelere "mısra-i azade" denir.
Çarşamba, 04/25/2018 10:46
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.