Sevr Antlaşması

SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)

I. TBMM'nin açılması ve Anadolu harekatının güçlenmesi üzerine İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri hemen bir barış anlaşması imzalayıp Anadolu harekatını sona erdirmek istediler. Üstelik I. Dünya Savaşından sonra itilaf devletleri topraklarını paylaşma konusunda uzlaşamadıklarından Osmanlı devletiyle anlaşma yapmayı geciktirmişlerdi. Anadolu harekatının güçlenmesi üzerine kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa bırakarak SANREMO'da bir konferans toplandı. Osmanlı Devleti adına Tevfık Paşa San Remo konferansına katıldı. Ancak antlaşmanın şartlarını ağır bularak imzalamadı. Osmanlı devletine gözdağı vermek düşüncesi ile barış antlaşmasının çabuklaştırılması için 22 Haziran 1920'de Bursa-Uşak hattında Yunan taarruzu başlatıldı. Bunun üzerine Damat Ferit Paşa Osmanlı Parlamentosunun onayını bile almadan Sevr Antlaşmasını imzaladı.

 • Boğazlar bütün devletlerin savaş ve ticaret gemilerine açılarak, ayrı bir bütçesi ve bayrağı olan bir komisyon tarafından yönetilecekti.
 • Ege bölgesinin büyük bir bölümü ve Trakya'daki Midye-Enez hattının batısında kalan topraklar Yunanistan'a verilecekti.
 • Osmanlı devletinin sınırları, İstanbul çevresi ve Anadolu'nun küçük bir bölümü olacaktı.
 • Doğuda iki ayrı devlet kurulacaktı. (Kürdistan, Ermenistan)
 • Antalya ve Konya dahil olmak üzere İç Batı Anadolu'nun büyük bir bölümü İtalyanlara verilecekti.
 • Adana, Sivas ve Malatya dolayları Fransa nüfuzuna bırakılacaktı.
 • Osmanlı devleti sınırları içerisinde bulunan Arap ülkeleri İngiliz ve Fransızlar arasında paylaştırılıp manda altına alınacaktı.
 • İç güvenliği sağlamak maksadıyla 50.000 civarında asker bulundurulacaktı.
 • Kapitülasyonlardan bütün devletler içeriği genişletilmek suretiyle faydalanacaktı.
 • Azınlıklara Türklerden daha fazla hak verilecekti.
 • Osmanlı anlaşma koşullarına uymaz ve azınlık haklarına riayet etmezse İstanbul Türklerden alınacaktır.
 • Azınlıklara Türklerden daha fazla hak tanınacak Türk vatandaşlığından çıkmak koşuluyla Türklerde bu haklardan yararlanacaktı.
 • Osmanlı devletinin imzaladığı son anlaşma olan Sevr Anlaşması devleti fiilen sona erdirmişti.  

Sevr'e Tepkiler

 • TBMM anlaşmayı tanımadığım ilgili devletlere bildirdi.
 • 19 Ağustos 1920'de çıkardığı bir kanunla Sevr Anlaşmasını imzalayanları vatansız ve vatan haini ilan etti.
 • Padişahın ve hükümetin Sevr anlaşmasını imzalamış olması halkın tepkilerini arttırmış, bu yüzden direnme gücü kazanan halk ulusal mücadeleye artan sayılarla katılım sağlamıştır.
 • Sevr antlaşması Türk halkının verdiği kurtuluş mücadelesi sonucunda uygulanamamış, bu yüzden Türk halkı adına I. Dünya Savaşını bitiren antlaşma olarak LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI imzalanmıştır.

 

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI

 • Kuva-i Milliye ve birliklerinin askerlik tekniğinden yoksun olması
 • Bir kısım çete reisinin otorite tanımazlığı
 • Yunan ilerleyişinin Kuvayi Milliye tarafından tam olarak durdurulamaması
 • Türk halkının bazı çete reislerinin para ve mühimmat toplaması yüzünden Kuvayi Milliye'ye tepki göstermesi.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Şehzadelerin sünnet düğünlerini ve "kadın sultan"ların düğün törenleriyle ilgili eserlere "surname" adı verilir. Manzum (genellikle kaside biçiminde) olanları da vardır.
Cumartesi, 02/16/2019 14:54
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.