Osmanlının Kuruluş Dönemi


Osmanlı beyliğinin diğer beylikler arasında sivrilmesinin nedenleri:

 • Uç beyliği olması
 • Gaza ve cihat faaliyetlerinde bulunması
 • Bizans'a karşı savaşıyor olması
 • Anadolu'daki diğer beyliklerle iyi geçinmesi (Çünkü Anadolu'daki Beylikler daha güçlüydü)
 • Şeyh Edebali ve Ahilik Teşkilatının etkileri
 • Bizans ve Balkanlardaki siyasi kargaşa

OSMAN BEY

 

Osman GaziAnadolu'da kurulan beylikler içerisinde en küçük uç beyliği olarak ortaya çıkan Osmanlı beyliği Osman Gazi döneminde en güçlü beyliklerden biri olmuştur.

Uçtan sancağa geçiş onun döneminde olmuştur.

1302'de Bizans'a yaptığı Koyunhisar Savaşıyla bir anda güçlenmiş, Anadolu'ya gelen Türkmenlerin Osmanlı Beyliği etrafında toplanmasına neden olmuştur.


 

 

ORHAN BEY


 

Orhan GaziBursa alınarak başkent yapıldı.

Adına hutbe okuttu ve ilk parayı bastırdı (Gümüş akçe)

İlk divan kuruldu.

İznik kuşatmasının uzun sürmesi üzerine) ilk düzenli ordu atlı ve yaya birlikler kuruldu.

Bizans'ın taht kavgalarına karışması sonucu Kantakuzen'in başa geçmesinde etkili olmuştur. Böylelikle Çimpe Kalesi alınmıştır. Bu olay Rumeli'ye geçişin başlangıcı sayılır. (Böylelikle Şark sorunu başladı)

Yalova, Mudanya, Kandra, Karamürsel, Kartal alındı.

Bizans'la Palekanon Savaşı (Maltepe) yapıldı ve İznik alındı.

İznik'te ilk medrese açıldı.

İlk osmanlı kaptanı deryası Karamürsel Paşa Marmara kıyılarını ele geçirdi.

Diğer Türk beylikleriyle halkının müslüman olması nedeniyle savaş yapılmadı (ihtiyatlı politika).

Osmanlıların Balkanlarda yerleştirme ve dinde serbest bırakma politikaları kalıcı olmalarında etkili olmuştur (iskân politikası).

Karesibeyliği topraklarımıza katıldı. (Topraklarımıza katılan ilk beyliktir.)


 

 

I. MURAT DEVRİ (Hüdavendigar)

 

 

I. MuratEdirne fethedilerek başkent buraya taşınmıştır.

Balkanlarda kalıcı olma politikasında fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirildi.

Yeniçeri ocağı kuruldu.

Anadolu'da Türk birliğine yöneldi.

Balkanlarda Osm. yönelen ilk Haçlı ittifaklarına karşı Sırpsındığı, I. Kosova Savaşları yapıldı.

Kardeşlerinin ve Karamanoğullarının tarafından kışkırtılan Ahilerin üzerine yürüdü ve Ankara'yı aldı.

Merkezi devlet anlayışına yöneldi.

 

I. BEYAZIT (YILDIRIM) DÖNEMİ

 

 

Yıldırım Beyazıt1390'da Germiyan, Aydın, Saruhan, Menteşe beyliklerini ortadan kaldırdı.

Bizans'ın Macar'lardan Osmanlı'ya karşı yardım istemesi üzerine İstanbul'u kuşattı.

İstanbul kuşatmasını kaldırması için kendine karşı kurulan Haçlılarla Niğbolu Savaşı yapıldı.

Geliboluda ilk Osmanlı tersanesini yaptırarak Osmanlıda denizciliğin resmen başlamasını sağladı.

Karamanoğulları ve Canik beyliğini ortadan kaldırdı.

Kadı Burhanettin'in ülkelerinden: Kayseri, Sivas, Tokat ve Malatya'yı aldı. Böylelikle Anadolu'da ilk kez Türk birliği büyük ölçüde sağlanmış oldu.

Anadolu Hisarı'nı yaptırarak İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Ancak bu kuşatmayı da Timur'un tehlikesi yüzünden kaldırmak zorunda kaldı.

Anadolu'ya gelen Timur'un tahrikleri yüzünden Ankara Savası 1402 yapıldı. Osmanlı yenik düştü.

Sonucunda;

 • Anadolu Türk Birliği bozuldu. Beylikler 2. kez kuruldu. (Bu yönüyle Kösedağ Savaşına benzer)                                                                           
 • Yıldırım'ın topraklarımıza kattığı beylikler Timur'un izniyle ikinci kez kuruldu (Aydın Beyliği)
 • Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.
 • İstanbul'un alınması gecikti.
 • Yıldırımın oğulları arasındaki taht kavgaları ülkenin fetret devrine girmesine neden oldu (Saltanatı fasıla)
 • Avrupa'da İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları devam ediyordu. Bu yüzden böyle bir döneminde Osmanlı'ya karşı Haçlı oluşturulamadı.
 • Yıldırım Beyazıt: Aydın, Saruhan, Germiyan, Menteşe ve Hamitoğulları beyliklerini Osmanlı topraklarına katarak Anadolu Beyler Beyliğini kurdu.

 

I. MEHMET (ÇELEBİ) DÖNEMİ

 

Çelebi MehmetFetret devrini sona erdirerek başa geçtiği için 2. kurucu unvanını aldı.

Rumeli'deki Hrıstiyan halkın erkek çocuklarından devşirme sisteminin başlamasını sağladı. (Ankara Savaşı'ndan sonra yıpranan orduyu güçlendirmek için)

Saruhanbeyliğini tamamen aldı. Aydın, Menteşe ve Karamanoğulları Beyliğine üstünlüğünü kabul ettirdi.

1416'da Marmara denizinde Çalıbey komutasında Osmanlı donanması Venedikle ilk deniz savaşını yaptı.

1418'de başlayan Şeyh Bedrettin ve Müritleri; Börklüce Mustafa, Torlak Kemal'in isyanları bastırıldı.

Timur'un ölümüyle Anadolu'ya yönelen Şehzade Çelebi Mustafa Bizansın desteğiyle saltanat iddiasında bulundu. Ancak yenilince Bizansa sığınmak zorunda kaldı (Düzmece Mustafa isyanı).

 

II. MURAT DÖNEMİ

 

II. MuratAnadolu birliği için mücadele edilmiştir. Aydın, Menteşe, Germiyan toprakları ele geçti.

Sırbistan vergiye bağlanmış, Arnavutluk Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Anadolu tarafında Karamanoğullarmın ayaklanması ve Osmanlı Devletini balkanlardan atmak, haçlı ittifakının oluşumunu engellemeye yönelerek Edirne Segedin Barışını imzaladı ve tahtını oğluna bıraktı.

10 yıl süreyle savaş yapmayacaklarını bu antlaşmayla kabul eden Haçlılar genç yaşta hükümdarın başa geçmesini fırsat bilince 1444 Varna Savaşı yapılarak Haçlıların Osmanlıları balkanlardan atma ümidi sona ermiş ve balkanlarda Osmanlı egemenliği yeniden sağlanmıştır.

Haçlıların Türkleri balkanlardan kesin olarak atabilmek, için yaptıkları 1148 II. Kosova Savaşı Osmanlı tarafından kazanılınca;

* Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
* Avrupalı devletler ve balkanlar Osmanlıya karşı II. Viyana bozgununa kadar savunma durumunda kalmıştır. Bizans'ın yardım yolları engellendiği için İstanbul'un fethi kolaylaşmıştır.

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçı “İbrahim Şinasi”dir.
Cumartesi, 02/16/2019 14:49
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.