Osmanlının Duraklama Dönemi
Makale İçeriği
Osmanlının Duraklama Dönemi
Duraklama Döneminin Siyasi Olayları
17. yy Islahatçıları
Tüm Sayfalar

Sokullu Mehmet Paşa'nm ölümünden Karlofça antlaşmasının imzalanmasına kadar geçen süreye Osmalı tarihinde duraklama dönemi denir.

a) İç nedenler:
 • I. Ahmet devrinden itibaren çıkarılan "Ekber ve Erşet" olanın başa geçmesi usulü ve beraberinde şehzadelerin eyaletlerde yerleştirilmesi usulünün kaldırılması (sancak eğitimi)
 • Yeteneksiz devlet adamlarının yanı sıra sarayda valide sultanların etkinliği-
 • Çeşitli dil ve dinden insanların biraraya gelmesiyle merkezi otoritenin bozulması.
 • Ordunun başında sefere çıkmayan padişahlar yüzünden ordunun başarısızlığı ve fetihlerin durması.
 • Kapıkulu ocağına devşirme usulünün dışında asker alınması.
 • Rüşvet ve iltimasın yaygınlaşması, tımarların adil dağıtılmaması, donanmanın bozulması.
 • Mesleği askerlik olmayan kişilerin yeniçeri ocağına alınması.
 • Yeniçerilerin yasağa rağmen ticaretle uğraşmaları ve evlilik yapmaları.
 • İlmiye sınıfının bozulması, ilmi payelerin rüşvetle alınması. (Beşik ulemalığı)
 • Maliyenin bozulması, gelir kaynaklarının azalması, savaş gelirlerinin a-zalmasına rağmen saray giderlerinin artması.
 • Tımar sisteminin bozulması yüzünden devletin maaşlı asker sayısının artması.
 • İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesi (Coğrafi keşifler)

B) Dış Nedenler:

 • İmparatorluğun doğal sınırlara erişmesi.
 • Avrupa'nın bilim ve teknikte ileri gitmesine rağmen Osmanlı devletinin bu gelişmelere ayak uydurmaması.
 • Coğrafi keşifler sonucu Avrupa'nın gelişmesi.
 • Ekonomik olarak rahatlayan Avrupa devletlerinin güçlü ordu ve donanma kurması.
 • Avrupa'da güçlü devlet ve krallıkların kurulması.
 • Avrupalıların Haçlı zihniyetiyle Osmanlıya karşı birlikte hareket etmesi


 

Bunlari Biliyor musunuz?

İfadeyi süslemek, anlamı güçlendirmek için bir ilgi kurarak ayet ve hadisten alıntı yapmaya "iktibas" denir.
Cumartesi, 02/16/2019 15:52
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.