Maya Uygarlığı

Maya Savaşçı BüstüOrta  Amerika'da  yaşamış,  önemli uygarlık kurmuş bir kavimdir.

Mayalar ilk şehirlerini Yukatan Yarımadasına kurmuşlardı. Honduras'ta, Guatemala' da da şehirleri vardı. Zamanla ormanlar yürüyerek bu şehirleri örttü. Mayalar savaşçı bir milletttiler. Din adamlarının hükmü altında yaşarlar, toplu olarak büyük yapılarda otururlardı. VI. yüzyılda, sebebi bilinmeyen bir göç başladı. Bu şehirlerin halkı her şeyi olduğu gibi bırakarak Yukatan'ın kuzeyin? göç ettiler. VIII-XII. yüzyıl arasında, iki bölge arasında bir birleşme görüldü. Maya uygarlığı, en parlak devrini bu çağda yaşadı. Ondan sonra yavaş yavaş kayboldular. Orta Amerika yerlilerinin kökünü meydana getiren Maya kalıntıları, bugün üç bölgeye ayrılıyor: Namlar, Kişiler, Pokomanlar Guatemala'da; Çontallar, Çendallar, Mayalar Yukatan'da; Aztekler de Tamaulipas'ta.

 

Maya Uygarlığı

Mayalar, uygarlıkta çok ileri bir dereceye ulaşmışlardı. Kendilerine göre bir toplum düzenleri vardı. "Popol" dedikleri yüksek yapılarda toplu halde yaşarlardı. Astronomide son derece ileri gitmişlerdi. Büyük ehram biçiminde rasathaneleri, tapınakları vardı. Maya takvimi yılı 18 ay olarak kabul ediyordu. Ayların hepsi aynı uzunlukta olmamakla beraber çoğu yirmi gündü. Her günün ayrı bir adı vardı. Maya medeniyeti M. Ö. I. yüzyılda başlamıştı. Mayalar'ın en ulu tanrıları Kulcan'.dır. Kuştüylü, kendi üstüne kıvrılmış top halinde bir yılan biçiminde temsil edilirdi. Hem Maya (yaratma gücü), hem savaş tanrısıydı. Mayalar, esirleri kalbini çıkararak Kulcan'a kurban ederlerdi.

Maya dili, Orta Amerika yerlileri arasında bugün bile bir dereceye kadar yaşamaktadır. Orta Amerika dillerinin en önemlisidir. Birçok diyelekleri vardır. Maya yazısı, bir çeşit hiyerogliftir, üzerine bu yazının kazıldığı birçok anıt, yazma eser kalmıştır. Ancak, yazıda, yer  kazanmak için yaptıkları kısaltmalar, metinlerin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Ayların yirmi günün adları kesin olarak çözülmüştür.

Bugün Orta ve Güney Amerika'nın kuzey ve orta bölgelerinde, Maya uygarlığından kalma epey sanat eserine raslanıyor. O kadar savaşçı olan bu millet pek de sağlam temellere dayanmayan sanat eserlerini çağımıza kadar sürdürebilmiştir. Bu eserlerin çoğu, toplumu ilgilendiren tapınaklar gibi anıtlardır. Ev ve kişi hayatını belirtecek plastik sanat eserine raslahamamıştır. Maya sanatında, bütün ilkel toplumlarda olduğu gibi, din konuları başta gelir. Tanrı figürlerine bol bel yer verilmiştir. Bu sanatın ikinci özelliği, resimle heykelin kaynaştırılmış olmasıdır. Büyük yapılarda, tapanıklarda taştan yontulan alçak kabartmaların, ağaçtan yontulan tanrıların, cinlerin üzeri alçıyla kaplanır, sonra boyanırdı.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk tezkire Ali Şir Nevai'nin "Mecalis'ün Nefais" adlı eseridir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:13
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.