Atatürk İlkeleri

CUMHURİYETÇİLİK: Temel ilkedir. 1924 anayasasında ve sonraki anayasamızda yer almıştır. Bu maddenin değiştirilmesi veya başka bir biçime konulması teklif bile edilemez. Egemenliğin hiçbir kayıt ve koşula bağlı olmaksızın ulusa ait olması temel amaçtır. Gerçekjbir demokrasidir. Kongreler ve Kurtuluş Savaşı TBMM ile gerçekleşmiştir. Atatürk'ün en büyük eseridir.

MİLLİYETÇİLİK: Millet, dil, kültür, tasa ve sevinçte beraberliği anlatır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna her türlü fedakarlık yapılacaktır. Irkçı saldırgan bir nitelik yoktur. Yurtta ve dünyada sürekli barışı amaçlar, "Yurtta barış, dünyada barış" insan ve insanlık sevgisi, ulusal birlik beraberlik, ülke bütünlüğü, Atatürk milliyetçiliğini tamamlayan bütünleyici ilkelerdir.

HALKÇILIK: Cumhuriyetçiliğin doğal bir sonucudur. Halk ve millet aynı anda düşünüldüğünde milliyetçiliğinde doğal sonucu,olur. Halkı oluşturan bütün bireyler hukukça birbirine eşittir. Kişi; aile, sınıf ayrıcalıklarına karşıdır. Sınıf mücadelesi yerine toplumsal dayanışmayı ön görür. Devlet halkın çeşitli grupları arasında eşitliği sağlamak ve birlik içinde gelişme yolunu aşmakla görevlidir.

DEVLETÇİLİK: Genel olarak devletçilik ekonomik hayatta devletin düzenleyici ve denetleyici rolü olmasıdır. Koyu bir devletçilik yoktur. Özel sektörün çalışmasına yer verir. Özel sektörün yapamayacağı işlerin devlet ile yapılmasını ön görür. Ekonomi de devletle ulus işbirliğini düşünür.

LAİKLİK: Din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Vicdan hürriyetini ve özgürlüğünün önemini açıklar. Dini siyasetten ayırarak dinin saygınlığını korur. Din sömürüsüne ve büyücülüğe karşıdır. Toplumun her alanda akıl ve bilimselliğini önde tutar.

İNKILAPÇILIK (Devrimcilik) : Devletin kurumlarının çağlara ve değişen koşullara göre kısa sürede yenilenmesidir. Eskimiş kurumlar ortadan kaldırılır. Toplumun sürekli ileri gitmesini amaçlar. Diğer ilkelerin yaşatılmasında önemlidir.

BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

1) Milli Egemenlik: Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler. Egemenliğin doğrudan millete ait olduğunu belirtir.

2) Milli Birlik Beraberlik ve Ülke  Bütünlüğü: Milliyetçilik ilkesinin zorunlu bir sonucudur.

3) Özgürlük ve Bağımsızlık: Kurtuluş Savaşı'nda ve TBMM'nin kurulmasında bu düşünceden güç alınmıştır.

4) Yurtta Barış Dünyada Barış: Milli birlik ve beraberliğin doğal sonucudur. Dünyada barış ise devletler arası savaşların barış yoluyla çözümlenmesine yöneliktir.

5) Akılcılık ve Bilimsellik: Toplumun bütün alanlarına egemen olması a-maçlanmıştır.

6) Çağdaşlık ve Batılılaşma: Çağdaş gelişmeler ve batı uygarlığındaki ilerlemeleri gerçekleştirmeyi amaçlar.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Mektup türü Divan edebiyatında pek yaygın değildir. En bilinen örneği Fuzuli’nin Şikâyetnamesi’dir.
Cumartesi, 02/16/2019 15:41
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.