II. Dönem Tanzimat Edebiyatı

II. Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri:

 • Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım edebiyatımızda realizmin ilk temsilcileridir.
 • Muallim Naci dışındakiler Batı ve Batı edebiyatı yanlısıdırlar. Muallim Naci, Divan şiirini savunur, ötekilerden farklı olarak şiirlerinde yalın bir dil kullanır.
 • Tanzimat edebiyatının I. dönemi ile II. dönemi arasında sanatçıların sanat anlayışları, işledikleri konular açısından önemli farklılıklar vardır.
 • Siyasal koşulların ağırlığı ve baskılar yüzünden II. dönem sanatçıları siyasal ve toplumsal konularla İlgilenmemişlerdir.
 • Eserlerinde toplum sorunlarına pek yer vermemişlerdir.
 • I. dönemdeki halka, topluma yönelme eğilimi yerini "sanat için sanat" anlayışına bırakır.
 • Eserlerde kişisel konular, aşk, doğa işlenmiştir. Romanlarda kölelik, cariyelik ve yanlış Batılılaşma konuları ele alınmıştır.
 • Sanatçılar Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatını savunmuşlar ve örnek almışlardır.
 • Şiirde içerik ve biçim yönünden önemli yenilikler gerçekleştirilmiştir. Şiirin konusu genişletilmiştir; yaşamdaki her güzel şeyin şiirin konusu olabileceği görüşü benimsenmiştir. Yokluk, hiçlik, ölüm, sevinç gibi soyut konular işlenmiştir.
 • Tanzimat'ın ikinci döneminde romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi görülür.
 • Tiyatro türünde çok sayıda eser yazılmıştır.
 • II. dönemde gazetecilik yoktur.

 


II. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ:

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk Türkçe sözlük Kaşgarlı Mahmut'un "Divanü Lügati't-Türk" adlı eseridir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:29
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.