Ünsüz Düşmesi

"k" sesi ile biten sözcüklere küçültme eki "-cık, -cik; -cak, -cek" eklendiğinde sözcüklerin sonundaki "k" sesi çoğu zaman düşer: 

  • alçak-çık > alçacık                     küçük-çük > küçücük
  • ufak-çık > ufacık                      büyük-çek > büyücek

* Küçültme ekinin dışında ekler geldiğinde de sözcük sonun­daki "k" sesleri düşebilmektedir:

  • ufak-rak > ufarak                 yüksek-l-> yüksel-
  • alçak-l- > alçal-                   kalk-tır-(mak) > kaldır-(mak)

* "-cık, -cik" yapım eki olarak kullanıldığında, sözcük sonun­daki "k" düşmez.

  • kulak-çık > kulakçık
  • kapak-çık > kapakçık

* "Yeşil" ve "kızıl" sözcüklerine fiil yapım eki "-er, -ar" eklendiğinde sözcüklerin sonundaki "-il, -il" düşer.

  • yeşil-er- > yeşer-(mek)
  • kızıl-ar- > kızar-(mak)

ÖRNEK SORU:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?

A)    Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış.

B)   Yazar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış.

C)   Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş.

D)    Bu konuda senin de fikrini almak istiyorum.

E)    Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti.

(1994/ÖSS)

Yanıt: E

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçisi “Fuat Köprülü”dür.
Pazartesi, 01/21/2019 20:19
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.