Servetifünun Edebiyatında Hikaye (Öykü)

Hikâye: Türk edebiyatındaki ilk hikâye örnekleri Tanzimat Döneminde verilir. Emin Nihat'ın "Müsameretname"si, Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivayat'ı, Samipaşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler"i hikâye türün­de verilen ilk eserlerdendir. Edebiyatımıza Tanzimat'la giren hikâyenin Batı tekniğine uygun, başarılı örnekleri Servet-i Fünûn Döneminde verilir. Başta Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf olmak üzere Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi isimler bu döne­min estetik anlayışına uygun hikâyeler kaleme alır. Servet-i Fünûn Döneminde daha çok, Maupassant tar­zı (olay öyküsü) hikâyeler yazılır. Eserlerde klasik olay örgüsü kullanılır. Bu hikâyelerde aşk, ölüm, intihar, ha­yal kırıklığı, kıskançlık, kötümserlik, yalnızlık, ihanet, hayal-gerçek çatışmasından kaynaklanan ümitsizlik gibi konular ele alınır.

Bu dönemde Halit Ziya'nın "Hikâye" adlı çalışması, Türk edebiyatında hem öykünün hem de romanın ku­ramı üzerine hazırlanmış en derli toplu çalışmadır. Ya­zar, bu eserinde o güne kadar edebiyatımızda hiç gö­rülmemiş bir dikkatle hem öykünün hem romanın te­mel kurallarını ortaya koymaya çalışmıştır.

Servet-i Fünûn hikâyelerinde genellikle modern ve Batı­lı bir hayat tarzı sunulur. Mekân çoğunlukla İstanbul ve İzmir gibi kentlerdir. Bu bakımdan dil de kentli karakter­lidir. Ayrıca kapalı mekân hikâyeleri olduğu için hikâye­lerde daha çok, betimleme ve psikolojik çözümlemele­re girişilmiştir. Kimi kahramanlar birbirine çok benzer.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı Tevfik Fikret'in "Şermin" adlı eseridir.
Pazar, 02/17/2019 23:26
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.