Servetifünun Edebiyatında Hikaye (Öykü)

Hikâye: Türk edebiyatındaki ilk hikâye örnekleri Tanzimat Döneminde verilir. Emin Nihat'ın "Müsameretname"si, Ahmet Mithat Efendi'nin "Letaif-i Rivayat'ı, Samipaşazade Sezai'nin "Küçük Şeyler"i hikâye türün­de verilen ilk eserlerdendir. Edebiyatımıza Tanzimat'la giren hikâyenin Batı tekniğine uygun, başarılı örnekleri Servet-i Fünûn Döneminde verilir. Başta Halit Ziya Uşaklıgil ve Mehmet Rauf olmak üzere Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu gibi isimler bu döne­min estetik anlayışına uygun hikâyeler kaleme alır. Servet-i Fünûn Döneminde daha çok, Maupassant tar­zı (olay öyküsü) hikâyeler yazılır. Eserlerde klasik olay örgüsü kullanılır. Bu hikâyelerde aşk, ölüm, intihar, ha­yal kırıklığı, kıskançlık, kötümserlik, yalnızlık, ihanet, hayal-gerçek çatışmasından kaynaklanan ümitsizlik gibi konular ele alınır.

Bu dönemde Halit Ziya'nın "Hikâye" adlı çalışması, Türk edebiyatında hem öykünün hem de romanın ku­ramı üzerine hazırlanmış en derli toplu çalışmadır. Ya­zar, bu eserinde o güne kadar edebiyatımızda hiç gö­rülmemiş bir dikkatle hem öykünün hem romanın te­mel kurallarını ortaya koymaya çalışmıştır.

Servet-i Fünûn hikâyelerinde genellikle modern ve Batı­lı bir hayat tarzı sunulur. Mekân çoğunlukla İstanbul ve İzmir gibi kentlerdir. Bu bakımdan dil de kentli karakter­lidir. Ayrıca kapalı mekân hikâyeleri olduğu için hikâye­lerde daha çok, betimleme ve psikolojik çözümlemele­re girişilmiştir. Kimi kahramanlar birbirine çok benzer.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Tanıtım

lys-edebiyat-testleri-2

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir olay, bir kişiyle ilgili düşünçeleri sanki rüyada görmüş gibi anlatarak yazılmış eserlere "hâbname" denir. Hâbnameler nesir ya da nazım olabilir. Ziya Paşa ile Namık Kemal'in "Rüya" adlı eserleri bu türe örnektir.
Pazar, 02/07/2016 01:13
Telif Hakkı © 2016 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.