Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünce yazılarındaki paragraflarda yazarın giriş bölümünde bir düşünceyi öne sürdüğünü, gelişme bölümünde de bu düşünceyi destekleyip ispatladığını söylemistik. İşte giriş bölümündeki fikringelişme bölümünde ispatlanabilmesi, inandırıcı hale gelmesi için bazı yollara başvurulur. Biz bu yollara düşünceyi geliştirme yolları diyoruz.

Düşünce çok çeşitli yollarla geliştirilip inandırıcı hale getirilebilir: tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılattırma, benzetme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma gibi.

 

Anlatım tekniklerine giriş yaparken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım tekniklerinin birbirine karıştırıldığını ama karıştırılmaması gerektiğini söylemiştik. Tekrar edelim. Anlatım teknikleri yazarın yazısını yazarken izlediği dört tane yola denir. Bunlar: açıklama, tartışma, öyküleme, betimlemedir. Düşünceyi geliştirme yolları ise yazarın herhangi bir anlatım tekniğine göre yazdığı yazıdaki fikrini desteklemek için yani düşünceyi geliştirmek için izlediği yollara denir.

 

TANIMLAMA

Tanım, "Falanca nedir?" sorusunun cevabıdır. Örneğin, Buffalo, vahşi Amerika'da yaşayan bir yaban öküzüdür, cümlesi bir tanım cümlesidir. Çünkü bu cümle "Buffalo nedir?" sorusunun cevabıdır.

Yazarlar yazılarında anlatmak istedikleri kavramları daha belirgin hale getirebilmek için tanım cümleleri kullanırlar. Bir paragrafta tanım cümlesi kullanılmışsa o parçada tanımlama yapılmış demektir.

Tekrarlayalım: Yazarın tanımlama yapmaktaki amacı, söz konusu kavramı belirginleştirmektir.

Tanım cümleleri, açıklama, yorum, haber ve yargı cümlesi gibi cümlelerle karıştırılmamalıdır. Aşağıdaki, anlamına göre çeşitli cümleleri inceleyelim.

"Sanat yapıtlarının iyi ve kötü yönlerini anlatan kitaplara eleştiri denir." cümlesi bir tanım cümlesidir. Çünkü bu cümle. Eleştiri nedir? sorusunun cevabıdır.

"Bu şiirin dilinin sade olmasının sebeplerinden birisi de şairin halkla iç içe yaşamasıdır." cümlesi açıklama cümlesidir. Çünkü yazar bizim bilmediğimiz konularda bizi aydınlatıyor bize bilgi veriyor.

"Yazarın şiirlerini kısa tutmasının sebebi, bence, okuyucuyu sıkmak istememesidir." cümlesi bir yorum cümlesidir. Çünkü yazar bir durum üzerinde kendi düşüncelerini söylemiş, kişisel görüş bildirmiştir.

"Geçen yıl bu zamanlar sizi ziyarete gelmiştim." cümlesi bir haber cümlesidir. Çünkü bir olayı haber kipleriyle yani zaman bildiren kiplerle bir zamana bağlayarak anlatmış.

"Yazınsal türler içinde en çok okunan öyküdür." cümlesi bir yargı cümlesidir. Çünkü bu cümlede bir karar, bir hüküm, bir sonuca ulaşma var.

Tanım Çeşitleri:

a) Nesnel Tanım: Herkes için aynı olan, varlığın özelliklerini yansıtan tanımlardır. Bu tanımlar, gerekli olan her şeyi kapsar; gereksizleri de dışlar. Osmanlı'nın: "Bir tarif, efradını cami, ayarına mani olmalıdır." tanımı, nesnel tanımdır.

Örnekler:

 • Gözlük, görmeyi kolaylaştıran araçtır.
 • Taşıt, varlıkları bir yerden bir yere ulaştıran araçtır.
 • Kalem, yazmaya yarayan araçtır.
 • Ev, insan barınağıdır.

b) Öznel Tanım: Herkes için farklı olan, öznenin bakışını yansıtan tanımlardır.


Örnekler:

 • Şiir, duyguları dile getirmenin aracıdır.
 • Sanat, gerçeği yansıtan araçtır. (Stendhal)
 • Aşk, dünyayı biriyle paylaşmaktır.
 • Mutluluk, tatlı bir gülüş, sıcak bir temastır.c) Algoritma (kaba) Tanım: Nesnel tanımlara benzeyen; eksiği ya da fazlası olan tanımlardır, "denir" le biten tanımlar, eksiği ya da fazlası olan tanımlardır.

Örnekler:

 • İnsan, düşünebilen varlıktır. (Düşünemeyenler!)
 • Yazmaya yarayan araca "kalem" denir. (Tebeşir, fırça...?)
 • Taşıt, insanı bir yerden bir yere ulaştıran araçtır. (Yalnız insanı mı?)
 • Görmeyi kolaylaştıran araca "gözlük" denir. (Lens, büyüteç, mikroskop...?)
 • Zekâ; ayva, nar, portakal gibi geç renk ve koku kazanan bir sonbahar ürünüdür. (Ya erken olgunlaşanlar?)


Örnek: Tiyatro, gerçeği bire bir yansıtan bir aynadır. İnsanoğlunun yarattığı tüm güzellikler ve çirkinlikleri sergilemenin en etkili yoludur. Tiyatro, seyirciye "Bak bunlardan sen sorumlusun." demenin sanatlı söylenişidir. Bu nedenle tiyatro, insanın kendine çeki düzen vermesini sağlayan bir uyarı mesajıdır.