Düşünceyi Geliştirme Yolları - Sayfa 5
Makale İçeriği
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Karşılaştırma
Benzetme
Benzerlik
Genelleme
Tüm Sayfalar

Sayısal Verilerden Yararlanma

Yazar düşüncesini inandırıcı hale getirmek için sayısal verilerden de yararlanabilir. Böylece dü-şüncesi¬ni bilimsel bir temele bağlar.

Bilim yazılarında ve makalelerde başvurulan anlatım yöntemidir. Amaç bir görüşü kanıtlamaktır. Başka bir deyişle, bir görüşü kanıtlamak amacıyla belgelerden yararlanma yöntemidir.

Belgeler, herkesçe kabul edilir nitelikte yani nesnel olmak zorundadır ve kaynağı belli olmalıdır: bilimin yasaları, tarihi kalıtlar ve istatistikler gibi.

 

Örnek: Yüksek enflasyon hızlı kalkınmanın bedelidir. 1980 öncesinde kalkınma hızı % 2 enflasyon % 20; 1980 sonrasında kalkınma hızı % 7; enflasyon % 70'tir.


Konu: Yüksek enflasyonun nedeni

Ana düş: Yüksek enflasyon hızlı kalkınmanın sonucudur.

Örnek: Osmanlı devleti, ilk toprak kaybına 17.yy'ın sonunda uğramıştır. O güne değin hep toprak kazanan imparatorluk, ilk olarak 17.yy sonunda toprak yitirmiştir. Bkz. Karlofça Antlaşması 1699.Kurtuluş Savaşı, silah üstünlüğüyle değil, savaş taktiklerinin doğru belirlenmesiyle kazanılmıştır. 1. İnönü Savaşında Türk Ordusu ile Yunan Ordusunun silah durumu, 2. İnönü, Sakarya Savaşlarında iki ordunun silah durumu belgelerle belirtilmiştir.

 

Örnek: Örneğin aşağıdaki örnek parçada yazar, bir kişinin sözünü veya adını anma yerine sayısal verilerden yararlanmıştır.

Eleştirmenlerimizin eleştiriyi yan meslek olarak algılamaları bilinen bir gerçek ama işin korkutucu boyutu birçok kimsenin ilgisini çekmiyor. Eleştirmenlerimizin yüzde 83'ünün ekmeğini kazandığı mesleği eleştirmenlikle ilgisiz: yüzde 33'ü ticaretle uğraşıyor, yüzde 10'u tekstilci, yüzde 40'ı doktor, çok az bir kısmı da yazar, işin en ürkütücü yönü, aydınlarımızın yüzde 72'sinin, eleştirmenlerin eleştiri dışında işler yapmalarını oldukça doğal karşılamaları. Sanki bu durum eleştiriyi olumsuz yönde etkilemezmiş gibi.

Şunu da bilmemiz gerekir ki sayısal verilerden yararlanmaya bilimsel verilerden yararlanma adı da verilebilmektedir. 

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

İlk resmi gazete 1831 'de çıkarılmaya başlanan “Takvim-i Vekayi”dir.
Salı, 09/02/2014 03:48
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.