Düşünceyi Geliştirme Yolları
Makale İçeriği
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Karşılaştırma
Benzetme
Benzerlik
Genelleme
Tüm Sayfalar

Düşünce yazılarındaki paragraflarda yazarın giriş bölümünde bir düşünceyi öne sürdüğünü, gelişme bölümünde de bu düşünceyi destekleyip ispatladığını söylemistik. İşte giriş bölümündeki fikrin gelişme bölümünde ispatlanabilmesi, inandırıcı hale gelmesi için bazı yollara başvurulur. Biz bu yollara düşünceyi geliştirme yolları diyoruz.

Düşünce çok çeşitli yollarla geliştirilip inandırıcı hale getirilebilir: tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılattırma, benzetme, alıntı yapma, sayısal verilerden yararlanma gibi.


Anlatım tekniklerine giriş yaparken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım tekniklerinin birbirine karıştırıldığını ama karıştırılmaması gerektiğini söylemiştik. Tekrar edelim. Anlatım teknikleri yazarın yazısını yazarken izlediği dört tane yola denir. Bunlar: açıklama, tartışma, öyküleme, betimlemedir. Düşünceyi geliştirme yolları ise yazarın herhangi bir anlatım tekniğine göre yazdığı yazıdaki fikrini desteklemek için yani düşünceyi geliştirmek için izlediği yollara denir. 

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Kurumların uyması gereken kuralları anlatan kılavuz kitaplara "fütüvvetname" denir.
Cuma, 09/19/2014 21:50
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.