Sözcükte Anlam Konu Testi - 3

1. Bizim zamanımızda gençler büyüklere her zaman saygılı davranırdı. Eski camlar bardak oldu artık.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağı­dakilerin hangisinde vardır?

A) Bu konak bana çocukluk günlerimi hatırlatıyor.

B) Devir değişti artık, eski değerlerimiz yok olup gidiyor.

C) Eski sorunları yeniden gündeme getirmenin bir faydası yok.

D) Burada hiçbir şey değişmemiş, her şey aynı kalmış.

E) Dikkatsizliğin yüzünden tüm kurumun düzeni bozuldu.

 

2. Bir sözcükle karşılanabilecek bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmeye "dolaylama" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?

A) Kömürün en çok çıkarıldığı bölüm Batı Karadeniz'dir.

B) Geçen kış, bölgemize ne yağmur yağdı ne de kar.

C) Küresel ısınma, dünyanın en büyük sorunlarından biri olacak.

D) Yaşar Kemal'in romanlarında, Çukurova ve beyaz altın sıkça işlenir.

E) Eğitim ve sağlık sektörüne yapılan yatırımların artı­rılması gerekir.

 

3. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün sesteşi yoktur?

A) Bir zamanlar Avrupa'da din savaşları yaşanmak­taydı.

B) Yolumuzun üzerindeki kır kasabasında dinlendik.

C) Sporcunun şişen parmağına buz koyuldu.

D) Göksu Irmağı'nın sularında, bir sal üzerinde ilerli­yorduk.

E) Ağacın öyle çok meyvesi vardı ki sanki her dal yere değiyordu.

 

4. Tüm taşların yerine oturmasıyla olayın çözümüne ulaşmam kolaylaştı.

Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam, aşağı­dakilerin hangisinde vardır?

A) Her zaman planlı olmak benim için bir yaşam biçi­mi artık.

B) Hafta sonu yapılacak geziye sizin de katılmanızı istiyorum.

C) Sistemli çalışması sayesinde kendine sosyal faaliyetleri için de zaman ayırabiliyor.

D) Yaptığımız açıklamalar, akılda soru işareti bırak­mayacak şekilde olmalı.

E) Lider, geleceği gören ve buna göre davranan kişidir.

 

5. Edebi kültürün ve edebi zevkin en büyük belirtisi, en şaşmaz ölçüsü sanatlı söyleyişten uzak olmaktır.

Bu cümledeki "sanatlı söyleyişten uzak olmak" sö­züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurun ilgisini dağıtacak gereksiz ayrıntılara başvurmamak

B) Okurun duygu dünyasına seslenen ve onu duygu­landıran bölümlere yer vermemek

C) Günlük yaşantıyı sağlam bir teknik kullanarak an­latmak

D) Bağlı bulunduğu sanat görüşüne uygun yazmak

E) Söz ve anlam oyunlarına kapılmadan açık ve anlaşılır bir dille yazmak

 

6. "Parlamak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Üniversite sınavını kazanınca yüzünde bir çocuk sevinci parladı.

B) Yarışma programları sayesinde birkaç hafta içinde parlamış, herkes tarafından tanınmıştı.

C) Haksızlık karşısında dayanamaz, hemen parlardı.

D) Yaz geceleri, sahilde oturup parlayan yıldızları seyrederek hayaller kurardık.

E) Nüfuzlu akrabalarının yardımı sayesinde kısa sürede parladı.

 

7. Bazı kavramların adlandırılmasında vücuttaki organ­ların isimlerinden de yararlanılır. Bu yolla oluşturulan yeni sözcüklere "yakıştırmaca" denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  "yakıştırmaca" sözcük kullanılmıştır?

A) Sahnede, ellerini nereye koyacağını bilemiyordu.

B) Köprünün ayaklarında çatlaklar oluşmuş.

C) Kolundaki dövme herkesin dikkatini çekmiş.

D) Kitabın sayfaları arasında çiçek kurutmuş.

E) Gözlerinden süzülen yaşlara engel olamıyordu.

 

8.   Bu suyun gözü biraz ilerideki kayaların arasıdır.

İpliği iğnenin gözüne bir türlü geçiremiyorum.

Yıllardan beri iki göz evim olsun yeter, derdi.

Masanın gözlerine iyi bak, ben dün orada gör­müştüm kalemini.

Eve bir kez de alacaklı gözüyle baktım.

Yukarıdaki cümlelerde "göz" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

9. Arif Damar, 40 kuşağı şairleri içinde kendi bağımsız­lığını koruyarak şiirinin kozasını ören bir şair olarak kaldı her zaman.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özgürlüğü konu edinen şiirler kaleme almak

B) Güncel sorunları özgün bir dille anlatmak

C) Çağdaşı olduğu şairlerden uzaklaşmak

D) Kendi çizgisini kaybetmeden şiir yazmak

E) Çağını aşarak gelecek nesillere seslenebilmek

 

10. Saçlarını dağıtır rüzgâr yedi tepeli şehir üzerinden

Hatıralar tarihin küllerini savurur

Yukarıdaki dizelerde hangi sözün kullanılışı dolay­lamaya örnektir?

A) yedi tepeli şehir

B) rüzgâr

C) hatıralar

D) tarihin külleri

E) saçlar

 Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

C

D

E

D

B

E

D

A

Yorumlar (1)Add Comment
0
...
yazar kaan84556, Ağustos 10, 2014
Çok güzel 10 da 8...

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Savaş sonundaki barış için yazılan kasidelere "sulhiyye" adı verilir.
Pazar, 06/24/2018 13:03
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.