İsim (Ad) Tamlamaları Konu Testi - 3

1. Tamlayanı zamir(adıl) olan belirtili ad tamlaması aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum.

B) Şehrin uğultusundan ruhumuz sıkılmıştı.

C) Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.

D) Gönlümü yayla yaptım Bingöl Çobanlarına.

E) Bekçileri gibiyiz eskiden beri buraların

 

2.   Göle su gelene kadar, kurbağanın gözü patlar.

Bu atasözündeki tamlamanın benzeri, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Deniz suyu, sağlık kaynağıdır.

B) Gökdelenler, bana yüksek direkleri hatırlatır.

C) Şiddet toplumunda demokrasi gelişmez.

D) Tren kazasının da nedeni, dikkatsizlikmiş.

E) Annemizin sesi, bize ninni gibi geliyor.

 

3.   Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey

Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey

Yukarıdaki altı çizili tamlamanın benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Şehrin görmediğim uzak semtlerini de gezdim.

B) Sana aldığım armağanı postayla göndereceğim.

C) Uzun çalışmalar sonucu yarışma birincisi oldu.

D) Yaşamı boyunca onu tekrar göremedi.

E) Eski eşyaların bulunduğu odayı kilitli tutuyorlar.

 

4.   Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlaması vardır?

A) Görüyorsun bir acıyı, gidiyoruz seninle

B) Örselenmiş sözler bırakarak

C) Kırık tekerlekler gibi ardımızda

D) Ve üstümüzde döneniyor çaylak sürüsü

E) Doyabilmek için yaralı bir aşka

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde "zincirleme isim tamla­ması" vardır?

A) Kumru kanadını yaymış

Geriniyordu bir erguvan altında

B) Rıhtımın dalgaları

Palamut kokuyordu o kış

C) Karlı bir gecenin kapısına astım

Bir çam dalını da çizdim dumanlı

D) Ömrümün resmini çizdim

Beyaz bir kâğıda

E) Yüzünü sıyırıp geçen

Yarasaların kanat sesidir belki de

 

6.   Ad tamlamasında tamlayan, kişi adılı ise tamlanan iyelik eki almayabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek bir kulla­nım vardır?

A) Bizim evde ders çalışıyorduk

B) Onun düşüncesine göre bu iş sonuçlanmazmış

C) Senin keyfine göre davranacak değiliz.

D) Benim kitabım arkadaşımda kaldı.

E) Kendi görüşünü bize anlatıyordu.

 

7.   Aşağıdakilerin hangisinde belirtili ad tamlamasında tamlayanla tamlanan arasına bir sıfat girmiştir?

A) Yeni defterini beyaz bir kâğıtla kapladı.

B) Eski kafesin içinde minik bir kuş vardı.

C) Kahveci, sobanın yanında uyuklayan ihtiyara seslen­di.

D) Kasaba, güneşin ilk ışıklarıyla aydınlatılmıştı.

E) Güneşli bir bahar sabahında martılar uçuşuyordu.

 

 

8.  Aşağıdaki ad tamlamalarının hangisinde tamlanan adlaşmış sıfattır?

A) Sanatçının görevi, topluma tepeden bakmak değil, onu aydınlatmaktır.

B) İnsanlık, yolunu bilimin ışığı ile aydınlatmak zorunda­dır.

C) Kitabın iyisi, okura yeni, hiç el sürülmemiş bir evren sunabilir.

D) Kendimizi düşünsel yönden geliştirdiğimiz ölçüde gerçeği anlayabiliriz.

E) Bütün uluslar için en büyük amaç savaşsız bir dünya yaratmak olmalıdır.

 

9.   Aşağıdaki cümlelerde bulunan isim tamlamaların­dan hangisi mecazi bir anlatım taşımaktadır?

A) Balık oltası satan bir dükkân arıyorum.

B) Söğüt dallarının yerlere sarkışı çok güzeldi.

C) Okul araçlarının her çeşidini buradan alabiliyoruz.

D) Ağacın yeşili insanı dinlendiriyor.

E) Onun için umut ışığı belirdi, diyorlar.

 

10.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ve" bağlacı belirti­siz ad tamlamasında tamlayanları bağlamıştır?

A) Herkeste koruma ve şımartma içgüdüsünü uyandırı­yordu.

B) Onu anlayacak ve mazur görecek tek insan yoktu etrafında.

C) Hayatın anlamı ve güzelliği dediğin bu mudur?

D) Yürek sızıları ve çarpıntıları arasında geçti hayatı.

E) Bu ilişkiyi açık ve net bir biçimde değerlendirmelisin.

 

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim tamlaması kullanılmamıştır?

A) Edebiyat yapıtı sadece dil işçiliği ya da üslûp cambaz­lığı değildir.

B) Bilgiyi yaşantıya dönüştürmek denemecinin yaratıcılı­ğına bağlıdır.

C) Fikret'e göre eğitimin amacı çocukları yaşama hazır­lamak olmalıdır.

D) Onda kötü ve beceriksizce kullanılmış tek mısra bulamazsınız.

E) Tiyatro bir yerde romanın karşıtıdır.

 

12.  Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir isim tamlama­sı kullanılmıştır?

A) Odayı çocukların sesi doldurmuştu.

B) Dernek başkanı toplantıyı ertelemişti.

C) Bu konuda hepimizin düşüncesi aynıdır.

D) Burada suyun derinliği üç metreydi.

E) Arkadaşlar tatilin tadını çıkarıyordu.

 

13.   l. Düşmesin bizimle yola

II. Evinde ağlayanların gözyaşları

III. Boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar

IV. Bıraksın peşimizi

V.  Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar

Bu dizelerin hangisinde tamlayanı adlaşmış sıfat olan bir isim tamlaması vardır?

A) I.        B)II.         C) III.           D) IV.        E) V.

 

14.   Ne güzel enseyi geçmemesi saçların                                  

Alnımızda birikmesi

Tane tane olması kirpiklerin

Tel tel olması kaşların

Ne güzel insan yüzü

Elmacık kemiği ve on parmak

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yok­tur?

A)  Topluluk ismi

B)  Belirtisiz isim tamlaması

C)  İsimden oluşmuş ikileme

D)  Somut isim

E)  Türemiş isim

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, arasına sözcük ya da sözcükler girmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Çalıştığım okul köyün uzağında, bir tepenin yamacındaydı.

B) O gün senin mektubunu okurken yanımda kardeşle­rim de vardı.

C) Kimsenin haberi yoktu bundan, kimsenin umurunda da değildi.

D) Onun geçim derdiyle ilgili yazılarının değerini anlat­mam uzun sürer.

E) Şu birkaç satırın içinde bütün köy çocuklarını buluyo­ruz.

Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

E

A

D

E

A

D

C

E

D

D

B

B

A

D

 

Yorumlar (1)Add Comment
0
...
yazar isimsiz misafir, Mart 07, 2015
Keşke daha kısa sorular yazsaydınız hocamsmilies/cry.gif

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Savaşla bir yerin alınmasını masal havasında anlatan eserlere "fatihname" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 16:26
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.