İsim (Ad) Tamlamaları Konu Testi - 1

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Vücut ikliminin sultanı sensin

B) Efendim, derdimin dermanı sensin

C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner

D) Rengini söyle yüreğindeki derdin

E) Aşkın sesi yine böyle duyulacak

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamla­nanı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?

A) Birbirine benzer bütün ara istasyonlar

B) Hatıralar tarihin küllerini savurur

C) Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner

D) Dinleyelim içimde serinleyen kederi

E) Gökyüzünün başka rengi de varmış

3. Çekim eki alarak adlaşmış bir sıfat aşağıdaki cümle­lerin hangisinde ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A) Çocukken, gün bitti mi bir köşede ağlardım.

B) Kaybedilenler insanlara olduğundan değerli görünür.

C) Bayram sabahları bayramlıklarını giymiş temiz ço­cuklara gıptayla bakardım.

D) Oldum olası mavinin her tonu hoşuma gider.

E) Çocuklarımıza iyiyi, güzeli görmeyi öğretelim.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad, birden çok sıfatla nitelendirilmiştir?

A) Yüzünde uzak sevgilerin derin ayrılığı

B) Mavi gözlü ihtiyar balıkçı gencelir, küçülür

C) Boy boy göçlere bağrını açan konak

D) Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

E) Önümüzde şarkın o kar yüklü damları

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düş­müş isim tamlaması vardır?

A) Dinleyiciler, konuşmacının sözünü kestiler.

B) Arkadaşı biraz önce beni aramış.

C) Sınavı kazanamayan çocuğa çok üzüldüm.

D) Bütün gün evde ders çalıştım.

E) Umut, ekmeğidir fakir insanların.

6. Sana bir avuç topraktaki korkunç kudreti göstereceğim.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?

A) Sıfat tamlaması vardır.

B) Ad tamlaması vardır.

C) Yapım eki almış birden çok sözcük vardır.

D) Bir söz öbeği belirtili nesne olarak kullanılmıştır.

E) Dolaylı tümleçte ünlü değişimi olmuştur.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim ya da sıfat tamlaması kullanılmamıştır?

A) Selâm sonsuzluğun aydınlık bahçesinden

B) Masalların altın beşiğinde uyumuş

C) Işıktan kuşları bir akşam seherinin

D) Uçuyor duran bir anın havasında

E) Sen geleceksin diye böyle beklediler

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, tamlayanıyla tamla­nanı arasında tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamla­ması vardır?

A) Bir kömür gözlünün kahrını çekerim.

B) Ömrümde zararsız günümü bilmem.

C) Hiç tükenmez senin lütfün, keremin.

D) Uyandım kuşların ince sesine.

E) Yüce dağ başında garibana döndüm.

9. Aşağıdakilerin hangisinde, tamlananı tamlayanın­dan önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Fazla hırsın sonu her zaman kötüdür.

B) Yokluğun onulmaz yarası büyüyor içimde.

C) Anılar gözümün önünde canlandı bir bir.

D) Gözü benden başkasını görmezdi annemin.

E) Annesine, özlemini dile getiren uzun bir mektup yazdı.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat, bir isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Küçük penceremden yemyeşil bir orman görünüyor­du.

B) O tatlı ve güzel sesin sahibi bu kuş mu?

C) Küçük çocuğun yüzü acınacak haldeydi.

D) Uzun elbisesinin içinde daha zayıf görünüyordu.

E) Çelişkili sınav soruları hepsini zorluyordu.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı tamlaya­nından önce söylenmiş bir belirtili ad tamlaması yoktur?

A) Sahibiyiz bu saatte denizin

B) Başındayım sanki bir mucizenin

C) Gözlerimde parıltısı bir bakır tasın

D) Kulaklarım komşuların ayak sesinde

E) Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos'un

12. Aşağıdakilerin hangisinde, tamlayanı ile tamlananı arasına tamlananın sıfatı girmiş bir ad tamlaması vardır?

A) Gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştuk.

B) Balkondaki kuşların sesiyle uyandım.

C) Çalışma hayatının zorluklarına artık katlanamıyormuş.

D) Miras konusundaki anlaşmazlığı çözümleyemediler.

E) Gençliğin eğitimine gereken önemi vermeliyiz.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır?

A) Tüm yaşamlarıma çivilenmiş yokluğun

B) Ve garip bir ıslaklık top arabalarında

C) Bilmem kaçıncı durağında zamanın

D) Bütün günlerin kucağında ay aydın

E) Acı yalnızlıklar böler duygularımı

14. Belirtili ad tamlamalarında tamlanan söylenmeyebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uyan bir örnek vardır?

A) Bana, derdin nedir, diye sordunuz mu hiç?

B) Bu dolaptaki gömlek senin değil mi?

C) Odadaki her şeyi çıkartıp odayı güzelce temizledim.

D) Öğle tatilinde kantinde oturur, ondan bundan konu­şurduk.

E) Arkadaşımın annesi komşuluk ilişkilerini çok önemserdi.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden türemiş soyut bir isim, tamlayan olarak kullanılmıştır?

A) Bu akıllı çocuk da kimin?

B) Göz görmeyince gönül katlanır derler ya...

C) Bu acılı yemeği hemen alın masamdan.

D) Umut dönemiydi o günler, çabucak geldi geçti.

E) Duygusuz insanlara katlanmam demiyorum, katlana­mam.

Cevap Anahtarı:

1-D  2-E  3-D  4-B  5-B  6-B  7-E  8-D  9-D  10-E  11-D  12-A  13-C  14-B  15-D

Yorumlar (1)Add Comment
0
...
yazar ahu, Mayıs 21, 2015
Keşke online yapsaydınız bir de bazı sorular biraz saçma ama yine de güzel.

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenlenen eserlere "tezkire", şairleri tanıtan tezkirelere "şuara tezkiresi" denir. Batı edebiyatındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"dir. Anadolu’daki en önemli örnek "Sehi Bey Tezkiresi"dir. (Asıl adı Heşt Behişt)
Pazartesi, 01/21/2019 15:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.