Fiillerde Çatı Konu Testi - 1

1.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde, yüklem ge­çişli olduğu halde cümlenin nesnesi yoktur?

A) Baş nereye giderse ayak da oraya gider.

B) Beş kuruşun varsa, beş yere düğümle.

C) Ateş, düştüğü yeri yakar.

D) Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar.

E) Aşure yemeye giden kaşığını taşır.

 

2.   Yağmurlu bir ilkbahar sabahı, İstanbul'dan yola çıkıp-----

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa nesnesi yönüyle farklı bir cümle ortaya çıkar?

A) iki saat sonra Adapazarı'na varıyoruz

B) Ankara'ya doğru hızla yol alıyoruz

C) zorlu bir üç saatten sonra Bursa'ya geliyoruz

D) biraz ilerledikten sonra, yanlış yola girdiğimizi fark ediyoruz

E) üç saat sonra, kararlaştırılan buluşma noktasında oluyoruz

 

3. Küçük bir çocukken hep koşmak, kuşlar gibi uçmak, bütün yeryüzünü görmek isterdim. Uçamadım, gidemedim. Ama o özlem hiç dinmedi içimde. Bir yürek sızısı gibi duydum hep. Taşıdım durdum ağır bir yük gibi. Hiç beklemediğim bir anda gelip sıkıştırdı yüreğimi. Düşlerime girdi.

Bu parçada, kaç geçişli fiil vardır?

A) 3               B)4              C)5              D) 6              E) 7

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde geçişsiz fiil geçişli du­ruma gelirken, fiilin kökünde değişiklik olmuştur?

A) Önce kendisi dışarı çıktı, sonra da bizi çıkardı.

B) Çok duygusal ve etkili konuşurdu; hem ağlar, hem ağlatırdı.

C) Hem kendisi bitti, hem de bizi bitirdi.

D) Akşama doğru eve geldi, yanında iki arkadaşını da getirdi.

E) Kendi gölgesinden korkmuş, bağırınca arkadaşını da korkutmuştu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçiş­sizken geçişli duruma getirilmiş bir fiildir?

A) Evleri yıkılan insanları görünce gözleri yaşardı.

B) Pazardan aldıklarını her zaman kendisi taşırdı.

C) Sabahtan beri, elindeki küçük bir pompa ile balon şişiriyordu.

D) Kahvaltıda çocuklara, çay yerine ıhlamur içirdi.

E) Kuleden aşağıya doğru bakınca gözleri karardı.

 

6.  Aşağıdakilerden hangisinde "-r, -t, -tır" ekleri fiilin geçişlilik derecesini artırmak göreviyle kullanıl­mamıştır?

A) Bazı ürünlerin fiyatını üreticiler değil, satıcılar artırıyor.

B) Konuklarına gramofonda taş plaklar dinletti.

C) O yıl, öğrencilere deneme türünü sevdirdi.

D) Yolcuları, öğleye kadar bekleme salonunda bek­lettiler.

E) Sınav sonuçlarını ben size telefonla bildiririm.

 

7.   Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, altı çizili söz sözde özne değildir?

A) Ay ışığında ceviz silkilmez.

B) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.

C) İki baş, bir kazanda kaynamaz.

D) Bir pire için bir yorgan yakılmaz.

E) Buğday yanında acı ot da sulanır.

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yükleminde çatı­dan söz edilemez?

A) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı.

B) Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı.

C) Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri.

D) Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor.

E) Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor.

 

9.   Dil ile düğümlenen, diş ile çözülemez.

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, öznesine göre çatı yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Sözcükler, deneyimlerin unutulmamasını sağlar.

B) Düşünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken işler doğru yapılamaz.

C) Kelimelerin de tecrübeler kadar önemli olduğunu anlamak, bana yıllara mal oldu.

D) Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez.

E) Ya sus ya da susmaktan değerli şeyler söyle.

 

10.  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi edil­gen fiil değildir?

A) İki at bir kazığa bağlanmaz.

B) İstenmeyen aş, ya karın ağrıtır ya baş.

C) Bir pire için bir yorgan yakılmaz.

D) Beyden gelen bey sayılır.

E) İnsan sözünden, hayvan yularından tutulur.

 

11.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "sınıf başkanı" sözü, sözde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Senin arkadaşın Deniz, sınıf başkanı seçildi.

B) Sınıf başkanı, en yüksek notu aldığı için seviniyor.

C) Müdür yardımcısı, sınıflara listeleri dağıtacak bir sınıf başkanı arıyor.

D) Eksik kitapları alması için sınıf başkanı görevlendirildi.

E) Sınıf başkanı olmadan, kimse listeye adını yazdıramıyordu.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem iliş­kisi yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Sınavla ilgili düşüncelerinize bütün öğretmenler katılıyor.

B) İzmir'deki toplantıya mutlaka siz de katılmalısınız.

C) Pazardan aldığımız balın içine şeker katılmış.

D) Ana caddedeki insan seline biz de katıldık.

E) Top oynayan çocukların oyununa büyükler de ka­tıldı.

Cevap Anahtarı:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

D

B

D

C

A

C

A

B

B

D

C

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Kış mevsimi için yazılan kasidelere "şitaiye" adı verilir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:35
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.