Milli Edebiyat Döneminde Şiir

Genç Kalemler, kendilerinden önceki Türk edebiyatını sunilikle ve taklitçilikle suçlarken, çağdaşları olan Fecr-i Ati'yi de unutmamışlar, onu da iyice hırpalamışlardır. Genç Kalemler de, şiiri "yalnız sanatçıya ait şahsi bir mesele, yalnız bir estetik haz vasıtası" saymaları bakımından, Fecr-i Ati'nin ferdiyetçi sanat anlayışından ayrılmış değildirler. Dil hususundaki ayrılığa, sonraları aruz yerine heceye getirmeleri bakımından yine tamamıyla dışça bir ayrılık daha eklenirse de, ferdiyetçi sanat anlayışlarında hiçbir değişiklik göze çarpmaz.

Milli Edebiyat Hareketi'nin tutunmaya çalıştığı 1911-1917 yılları arasında, Türk şiirinde oldukça karışık bir durum göze çarpar. Milli bir edebiyata taraftar şairlerin şiir anlayışında tam bir birlik görülmez. Milli Edebiyat hareketince şiirin şahsi bir mesele olarak sayılması üzerine, Milli Edebiyat deyiminden bazı şairler konuca "eski Türk tarihine, efsane ve geleneklerine bağlanmayı" anlayarak bu tarzda şiirler yazarken (Mehmet Emin, Ziya Gökalp); bazıları "Osmanlı İmparatorluğu'nun parlak devirlerini yaşatmaya" çalışıyor (Yahya Kemal, Enis Behiç); bazıları da, millileşmeyi "halk şiirine bir dönüş" sayarak, halk nazım şekilleri ile şiirler yazıyor (Rıza Tevfik, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi) ve hemen hepsi birinci gruptakiler hariç ferdiyetçi bir sanat anlayışı içinde, yalnız kendi duygu ve hayal dünyalarını ortaya koyuyordu.

 

Milli Edebiyat Döneminin Şiir Özellikleri:

  • Şiirde önceleri aruz ölçüsü kullanılırken daha sonra hece ölçüsü kullanılmıştır.
  • Halkın yaşantısı ve ülke sorunları konu edilmiştir.
  • Şiirde millileşme hedeftir ve Halk edebiyatı nazım biçimleri kullanılmıştır.
  • Yarım, tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
  • Ziya Gökalp ve Mehmet Emin, eski Tük tarihine, efsane ve geleneklerine; Faruk Nafiz'in önderliğinde Beş Hececiler de Halk edebiyatı geleneklerine yönelmeyi millilik olarak görmüşlerdir.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk mizah dergisi Teodor Kasap ve Namık Kemal'in birlikte çıkardığı "Diyojen" adlı dergidir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.