LYS Edebiyat Tarama Testi - 4

1. Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zengin­likte olduğunu kanıtlamak ve Türkçenin Farsçadan zengin bir dil olduğunu göstermek için eser­ler kaleme alan sanatçılarımız aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 

A) Ali Şir Nevai - Kaşgarlı Mahmut

B) Ahmet Yesevi - Edip Ahmet

C) Yunus Emre - Kaşgarlı Mahmut

D) Yusuf Has Hacip - Ali Şir Nevai

E) Ali Şir Nevai - Ahmet Yesevi

 

2. Yaban gülü müsün sarp kayalarda

El değmeden solacağın belliydi

Ey vefasız derde saldın başımı

Taştan taşa çalacağın belliydi

Bu dörtlükte geçen "taştan taşa çalmak" sözünün kullanılış nedeni aşağıdakilerden özellikle han­gisi olabilir?

A) Katı yürekli sevgilinin taşı hatırlatması

B) Sevgilinin büyük sıkıntılar vermesi

C) Sevgilinin vuslatta gözünün olmaması

D) Sevgilinin düş gücünü kamçılamış olması

E) Taşın güzellikleri çağrıştırmaması

 

3. I. Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü

II.  Bir nim tebessümle o âfet gülü verdi

III.  Soluyor dallarda gül dertli dertli

IV.  Havada bir dost eli okşuyor tenimizi

V.  Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

Numaralanmış dizelerin hangilerinde altı çizili söz veya sözcüklerde aynı söz sanatı vardır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve III.

D) IV. ve V.

E) I. ve IV.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir?

A) Bozkurt

B) Manas

C) Oğuz Kağan

D) Alp - Er Tunga

E) Göç

5.  Hun hükümdarı Mete'nin yiğitliklerini, ülkesini genişletip oğulları arasında paylaştırdığını anla­tan destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu

B) Türeyiş

C) Göç

D) Ergenekon

E) Oğuz Kağan

 

6I. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan bir ahlak ve öğüt kitabıdır.

II.  Mesnevi biçiminde yazılmıştır.

III.  Hece ve aruz vezni birlikte kullanılmıştır.

IV.  Edebiyatımızın ilk yazılı kaynağıdır.

V.  Gerçeklerin eşiği anlamına gelir.

"Atabetü'l - Hakayık" la ilgili, yukarıda verilen bil­gilerden hangisi yanlıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

7. Öt benim sarı tamburam

Senin aslın ağaçtandır

Ağaç dersem gönüllenme

Kırmızı gül ağaçtandır

Pir Sultan Abdal'a ait ve "nefes" türünde söylen­miş bu dörtlük, aşağıdakilerden hangisi içerisin­de değerlendirilir?

A) Âşık Edebiyatı

B) Tekke Edebiyatı

C) Divan Edebiyatı

D) Anonim Halk Edebiyatı

E) İslamiyet'ten Önceki Türk Edebiyatı

 

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde kinaye vardır?

A) Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü.

B) Dedim kalem nedir, dedi kasımdır.

C) Terlemeyi göze aldım, sen bunu bilmezsin.

D) Bir ah çeksem dağı taşı eritir.

E) Bu yaz da bana en güzel sözleri yaz.

 

9.  19. yüzyılın başlarında "kuralcı edebiyat" anlayışına tepki olarak doğmuştur. Duygu ve hayalleri ön pla­na çıkaran bu akım, Yunan - Lâtin taklitçiliğini de sona erdirmiştir. Fransa'da Victor Hugo'nun liderli­ğinde tüm Avrupa'ya yayılmıştır.

Bu parçada sözü edilen edebi akım, aşağıdakilerin hangisidir?

A) Realizm

B)    Sembolizm    

C) Romantizm

D) Klasisizm

E) Pamasizm

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kulla­nılmamıştır?

A) Dökün yaprağınızı dallarım, dökün / Bükün boynunuzu bayraklar, bükün

B) Orhan zamanından kalma bir duvar / Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

C) Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer / O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer

D) Ve bütün ufuklardan daha geniş bir ufuk / Başlayacak içimde bitmeyen bir yolculuk

E) Odamda yalnızım, pencerem açık / Gündüz, pınarlardan boşalan ışık

Cevap Anahtarı: 1-A   2-B   3-E   4-B   5-E   6-D  7-B  8-C   9-C   10-A

** Anında Edebiyat Tarama Testi Çözmek İçin Tıklayınız...

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk deneme Montaigne'in "Denemeler" adlı eseridir.
Çarşamba, 02/20/2019 01:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.