LYS Edebiyat Tarama Testi - 2

1. Gidiyorum ey yar! Gözlerin aydın

Her zaman git derdin, şimdi mi caydın?

Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifham - Nida

B) Mübalağa - Tenasüp

C) Tezat-Telmih

D) Tevriye - İstiare

E) Tecahül-i Arif - Teşhis

 

2. Yedi sene göz hapsimde yatıp da

Yüreğimden çıkıp gidiyor musun?

Beni böyle ateşlere atıp da

Viranemi yıkıp gidiyor musun?

Yukarıdaki dizelerde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Telmih - Tenasüp - Tevriye

B) İstifham - Mecaz - İstiare

C) Cinas - Tekrir - Tenasüp

D) Teşbih - Tecahül-i Arif - Aliterasyon

E) Mübalağa - Telmih - Tevriye

 

3. Azerbaycan edebiyatının ünlü piyes ve öykü yazar­larındandır. İlk eserlerini 1890-1897 yılları arasında yazdıysa da yayımlayamadı. Daha sonraki yazıları Kavkuz ve Kasp gazetelerinde çıktı. Eğitimci olan sanatçı, halkı bilgisizlikten kurtarmaya çalışmıştır. "Ölüler ve Anamın Kitabı" ünlü tiyatro eserleridir.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahtiyar Vahapzade

B) Celil Mehmet Kulizade

C) Nebi Hazri

D) Cengiz Dağcı

E) Cengiz Aytmatov

 

4. Aşağıdaki yazarlardan hangileri deneme ve eleştirileriyle tanınmıştır?

A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Faruk Nafiz Çamlıbel

B) Peyami Safa - Mehmet Rauf

C) Halit Ziya Uşaklıgil - Mehmet Rauf

D) Ahmet Haşim - Tevfik Fikret

E) Suut Kemal Yetkin - Nurullah Ataç

 

5. Ağaç olsan dal olurum

Çiçek olsan bal olurum

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin anlam ilişkileri değerlendirildiğinde aşağıdaki edebi sanatlar­dan hangisinin olduğu söylenebilir?

A) Tekrir

B) Cinas

C) Tenasüp

D) Aliterasyon

E) Telmih

 

6. Aşağıdakilerden hangisi, kimi Halk şairleri ile Di­van şairlerinde ortak bir özellik sayılabilir?

A) Dilde aynı çizgiyi benimseme

B) Tasavvuftan etkilenme

C) Aynı nazım biçimlerini kullanma

D) Özellikle parça güzelliğini önemseme

E) Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma

 

7. Zenginin sözüne beliğ diyorlar

Fukara söylese deli diyorlar

Zamane şeyhine Veli diyorlar

Gittikçe çoğalır delimiz bizim

Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sa­natı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa

B) Teşhis

C) Ta'riz

D) Telmih

E) Cinas

 

8. "13. asırda Anadolu'da dini-tasavvufi fikirlerden gı­dasını alan bir zemin üzerinde, iki büyük şahsiyet yetişti. Klasik İslam kültürüne bağlı bu şahsiyetler­den birincisi Farsça söylediği şiirleri ve fikir eserleri ile daha çok aydın çevrelerde; ikincisi ise Türk dili ile söylediği ve bir kısmı milli vezin ve şekillere bağ­lı manzumeleri ile geniş halk kitleleri üzerinde büyük tesir yaptı."

Yukarıda sözü edilen şahsiyetler sırasıyla aşağı­dakilerden hangileridir?

A) Mevlana - Yunus Emre

B) Mevlana - Kaygusuz Abdal

C) Yunus Emre - Karacaoğlan

D) Ahmet Yesevi - Yunus Emre

E) Mevlana - Ahmet Yesevi

 

9. Karnın yardım kazma ile bel ile

Yüzün yırttım tırnak ile el ile

Yine beni karşıladı gül ile

Benim sadık yârim kara topraktır.

Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin söz sa­natı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mübalağa

B) Teşbih

C) Hüsn-i talil

D) Cinas

E) Teşhis

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapıl­mıştır?

A) Töre romanı, belirli bir düşüncenin telkini ya da doğrulanması endişesi olmayan romanlardır.

B) Hayatın yalnız gülünç yönlerini ele alan tiyatro türüne komedi denir.

C) Tümü besteli dram ya da trajedilere opera denir.

D) Biyografi, kitaplar hakkında bilgi vermek için ya­zılan tanıtıcı yazılardır.

E) Fıkra; gazete ve dergilerde yayınlanan, güncel, siyasal, toplumsal meseleleri ele alan yazılara denir.

Cevap Anahtarı: 1-A  2-E  3-B  4-E  5-C  6-B  7-C  8-A  9-E  10-D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Din uğruna savaşların anlatıldığı manzum veya düzyazı eserlere "gazavatname" adı verilir. Yükselme Döneminde çok yazılmış, sonraları azalmıştır.
Pazar, 02/17/2019 23:44
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.