Türk Edebiyatı'nın Devirlere Ayrılmasındaki Faktörler

Başlangıcından cumhuriyete kadar Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında etkili olan sosyal, kültürel, ekonomik ve coğrafi şartlar:

Dini Hayat: Din, kültürü ve edebiyatı etkileyen, yönlendiren önemli unsurlardandır. Bu açı­dan eski Türkler'in Şamanizm, Budizm ve Maniheizm gibi inançları edebiyatlarına yansımış­tır. Türkler X. Yüzyılda İslamiyet'i kabul etmesiyle bu yeni dinle edebiyatımızda dil, öz, üslup ve şekil bakımından değişiklikler olmuştur.

Kültürel Farklılaşma: Türkler İslamiyet'ten önce, İslamiyet'ten sonra ve 19. Yüzyıldan itiba­ren Batı medeniyeti etkisine girmeye başlamış ve kültür değişmeleri olmuştur.

3. Dil Anlayışı ve Dil Coğrafyası: Türkler Orta Asya'dan ayrıldıktan sonra gittikleri coğraf­yalarda karşılaştıkları farklı milletlerin dilleri ve kültürleriyle etkileşim sonucu dilde zamanla değişikliklere uğramıştır.

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar (1923- ...) edebiyatımızı etkileyen sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, coğrafi olaylar:

  • Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım sosyal, siyasi ve kültürel değişmeler ya­şanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet idaresi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve inkılâpları kısacası Avrupa medeniyetine ayak uydurma çabaları Türk milletinin hayatını derin den etki­lemiştir. Bütün bu değişme ve gelişmeler tabii olarak edebi eserlere de aksetmiştir.
  • Ülkemizde, 1940'lı yıllardan sonra siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli gelişme ve değişmeler meydana gelmiştir İkinci Duya Savaşı sıkıntıları, Türkiye'de çok partili sisteme geçiş, Birleşmiş Milletler ve Nato'ya üye oluşumuz, 1960 İhtilali ve anayasası 1970-1980 arası gençlik hareketleri ve olayları, 1980 İhtilali ve anayasası, Serbest piyasa ekonomisine geçiş, Sovyetler Birliğinin çöküşü, TRT dışında birçok televizyon kanalının kurulması, , Av­rupa ortak pazarına üye oluş ve AB süreci bu önemli gelişme ve değişmelerin birkaçıdır. Değişen tarihi, siyasi sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak edebiyatımızda da gerek şekil gerek muhteva bakımından bazı değişiklikler görülür.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un "Eylül" adlı eseridir.
Pazartesi, 01/21/2019 16:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.