Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri Uygulama - 1

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözleri yazınız.

1-  Öğretici metinlerde düşünceler.................................olarak ortaya konur.

2-  Öğretici metinler, okura bilgi vermek ve onu aydınlatmak amacıyla kaleme alındığından bu metinlerde dil ...............................işleviyle kullanılır ve...........................bir anlatıma yer verilir.

3-  ....................yazısı olan makalede yazar düşüncelerini...........................amacı taşır.

4-  XV. yüzyıldan başlayarak İtalya'da ve daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımına..........................denir.

5-  Tanzimat Dönemi sanatçılarının çeşitli nedenlerle (elçilik görevi, sürgün hayatı vb.) yurt dışında yaşamaları, birbirleriyle haberleşmek için...................türünü kullanmalarını sağlamıştır.

6-  Türk edebiyatındaki ilk makale.......................'nin..........................................dir.

7-  Bir öğretici metindeki düşüncenin en kısa ve yoğun ifadesine..........................denir.

8-  Gazete;.......................................,....................gibi öğretici metin türlerinin gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir.

9-  Toplumda belli bir yer edinmiş kişilerin başından geçen ya da tanık oldukları olayları anlattıkları yazı türüne ............................denir.

10-Gezi yazısının edebiyatımızdaki ilk örnekleri..............................dir.

B. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

1-  (  )Recaizade Mahmut Ekrem'in; özellikle yeni şiir için bir beyanname sayılabilecek "Zemzeme" adlı şiir kitabının mukaddimesi devrin teorik kitaplarının önemlilerindendir. 

2-  (  )Ziya Paşa'nın "Harabat" adlı eserinde divan şiirini aşağılaması üzerine Namık Kemal, Ziya Paşa'nın bu tutu­munu yermek için "Tahrib-i Harabat" ve "Takip" adlı eleştirileri yazmıştır.

3-  (  )Felsefi metinler, gazete çevresinde gelişen metin türlerindendir.

4-  (  )Ziya Paşa; "Şiir ve İnşa" makalesinde, halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini dile getirmiş ve eserlerin sade bir dille yazılması gerektiğini vurgulamıştır.

5-  (  )Gezi yazıları; nesnel, kanıtlanabilir bir üslupla kaleme alınır ve bu yazılarda kişisel ifadelere yer verilmez.

6-  (  )Edebiyatımızda mektup türünün ilk örneği Tanzimat Döneminde verilmiştir.                                            

7-  (  )"Tahrib-i Harabat", Namık Kemal'in eleştiri türündeki eseridir.

8-  (  )Tanzimat'tan önceki öğretici metinlerde "hak, adalet, özgürlük, hürriyet, eşitlik" gibi kavramlar, ağırlıklı olarak işlenmiştir.

9-  Her yenilik hareketinde olduğu gibi Tanzimat edebiyatı da bir önceki edebiyat anlayışına, yani divan edebiya­tına tepki göstermiştir.

10-Tanzimat Döneminde, dilde ve anlatımda sadeleşme düşüncesi savunulmasına karşın yapıtlarda tam olarak uygulanamamıştır.

 

Çözümler:

A) 1) Açık ve kesin 2) göndergesel-nesnel 3) gazete-kanıtlama 4) Rönesans 5) mektup 6) Şinasi-Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi 7) ana düşünce 8) makale-fıkra-deneme 9) hatıra(anı) 10) seyahatnameler

B) 1)D    2)Y   3)Y    4)D    5)Y    6)Y     7)D     8)Y     9)D     10)D

** Konu anlatımıyla birlikte uygulama ve testi ekten indirebilirsiniz.

Dosya Sahibi:
İndirilme: 18834
Beğenilme: Average vote 0 stars (0 Oylar)
Sizin Oyunuz:

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Divan edebiyatında düzyazıya "inşa" adı verilir. (Nesir)
Pazartesi, 01/21/2019 15:11
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.