Ses Bilgisi Konu Testi - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uymaktadır?

A) Bahsi kaybedince oradakileri suçladı.

B) Arabasını bakıma verip yanımıza geldi.

C) Odada büyük bir matem havası vardı.

D) Mizahta alay ve yergi ön plandadır.

E) Kiralık bir daire bulmak için çok dolaştık.

 

2. I.   Yapıt

II.   Büst

III.  Kanıt

IV.  Fark

Bu sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?

A) Hiçbiri ünsüz yumuşamasına uymaz.

B) Hiçbirinde büyük ünlü uyumu aranmaz.

C) Hiçbiri küçük ünlü uyumuna uymuyor.

D) Hiçbirinde yuvarlak ünlü yoktur.

E) Hiçbiri Türkçe değildir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A) Çıkacağımız tatili, en ince ayrıntısına kadar plan­ladık.

B) Resimleri görünce önce kıpkırmızı kesildi, sonra sarardı.

C) Kışın, sıcacık bir çorbaya kim, hayır diyebilir?

D) Bütün sözleri, kendine güvensizliğin belirtisidir.

E) Piknikte, güneşin altında nerdeyse kavruluyor­duk.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz benzeş­mesi (sertleşmesi) kuralı örneklenmemiştir?

A) Yıllar sonra, şu ağacın altında buluştuk.

B) Durmadan o koltuğun üzerinde uyukluyor.

C) Yalnızlıktır, yaşamda herkesi korkutan.

D) Doğruları söylemekten hiç çekinmem.

E) Günler, nasıl geçti gitti anlamadım.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

A) Yalan yanlış birçok şey duymuştu.

B) Şişkin yüzüyle insana korku veriyordu.

C) Rahatça yürümeye başladı.

D) Küçüklüğünden beri bu kasabada yaşıyordu.

E) Kalın kaşlı adam açıkça hırsızlık yapıyordu.

 

6. I.    Üçüncü filmden sonra salonun lambaları yandı.

II.   Sağa sola savrulmuş kâğıtları topluyor.

III.   Koca dolap bir anda devrildi.

IV.  Minicik ellerinde kocaman bir taş.

V.   Küçük kızmış, bilmem ne yapar şimdi.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde ünlü düşmesine örnek vardır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) I. ve IV.

E) III. ve V.

 

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uygun yapıdadır?

A) İş konusunda her türlü öneriyi kabul edebilirim.

B) Bu aşamada çok çabuk karar vermeyebilirim.

C) Bodur ağaçların altında, sıcaktan korunamadık.

D) Küçücük çocuk, ağır bavulu nasıl taşısın?

E) Avluda oturup sizin gelmenizi bekledik.

 

8. "-yor" eki kendinden önce gelen "a, e" geniş ünlüleri­ni "ı, i, u, ü" dar ünlülerine dönüştürür. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünlü daralması yoktur?

A) Kadın, durmadan çocuklarına bağırıyordu.

B) Babam, bahara hazırlık için gülleri buduyordu.

C) Onun durgunluğunu, yorgunluğuna bağlıyordu.

D) Bütün kuralları, her zaman o çiğniyordu.

E) Nedense, durmadan herkesi karalıyordu.

 

9. Gidin, ben sizden sonra gelirim, kaymakamı görsem iznimi isterim. Sizi anlıyorum, "Kentte kalırız." diyorsu­nuz, bense köyde, derede yüzme düşleri kuruyorum.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinde verilene ör­nek yoktur?

A) Ünsüz yumuşaması

B) Ünlü daralması

C) Ünlü düşmesi

D) Ünsüz türemesi

E) Ünsüz benzeşmesi

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte kay­naştırma ünsüzü yoktur?

A) Kamera bize biraz daha yaklaşıyor.

B) Televizyon ekranını büyüttükçe büyütüyorlar.

C) Çocuğun arabası gerçeğinden farksız.

D) Küçük uçak şu yandaki kasabaya konacakmış.

E) Duydun mu Anadolu'nun değiştiğini söylüyorlar.

Cevaplar: 1-B  2-A  3-D  4-B  5-D  6-B  7-C  8-A  9-D  10-C

Yorumlar (1)Add Comment
0
...
yazar mahoo, Ağustos 06, 2014
2 yanlış 1 boş.

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Dizeleri uyaklı olan beyitlere "musarra" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:13
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.