Noktalama İşaretleri Konu Testi - 1

1. Gece yarısını bulmuştu vakit (I) Zifiri karanlıktı ortalık (II) Bir ışık çarptı gözlerine (III) Umut vermeyecek kadar sönük bir ışık (IV) Yalnız birinin geldiğini gösteren be­lirti (V)

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine ötekiler­den farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) IV. ve V.

E) I. ve V.

 

2. Şair değişir mi(I) değişirse ne kadar değişir (II) Bir şa­irin son şiirleri onun ilk şiirlerinden bütünüyle farklı olur mu(III) Okuyucu şairdeki değişimi destekler mi(IV) ya­dırgar mı(V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangilerine soru işareti konulamaz?

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) III. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 

3. Tiyatro da (I) sinema (II) resim ve müzik gibi bir okul­dur (III) eğitir (IV) geliştirir kişiyi (V) insanın dünyası­nı genişletir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisine bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

A) I.          B) II.          C) III.           D) IV.            E) V.

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde virgül, farklı bir görev­de kullanılmıştır?

A) Başarılı, mutlu insanlardı bu kurumda çalışanlar.

B) Yatmadan önce kapıyı, pencereleri kontrol ede­rim.

C) Bodrum, eğlenme ve dinlenme merkezi, beni bekliyor.

D) Kadının ince, narin elleri titremeye başladı.

E) Bu güzelliği İstanbul'da, İzmir'de bulamazsınız.

 

5. Her kuşak(I) kendi gerçeğini kendisi bulacak(II) kendi­si ortaya koyacaktır(III) bunu yaparken(IV) geçmişin önemli olduğunu unutmayacak(V) geçmişe sırt çevirmeyecektir.

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangisine ötekiler­den farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I.           B) II.          C) III.           D) IV.         E) V.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta (:) yanlış kul­lanılmıştır?

A) Atölyede çalışanlar şunları getirecektir: fırça, boya, kova.

B) Yazar: "Edebiyat, yığınları etkileyecek kadar yalın olmalı." der.

C) Ahmet: Bu çiçekler ne güzel! Ayşe: Ben, onları çirkin buluyorum.

D) Dedemin hepimize bir sözü kalmış: Bir ağaç kes­mişseniz, iki ağaç dikin.

E) Etrafımızda birçok devlet vardır: Rusya ve İran bu devletlerin en büyükleridir.

 

7. "Roman yazmak için üç şey bilmek gerekir( ) doğayı, in­sanı ve dili( )" Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla konmalıdır?

A) (,) (...)

B) (;) (.)

C) (;) (...)

D) (:) (.)

E) (:) (...)

 

8. "Gölgemiz( ) her zaman önden gitmez( ) bazen sağa, bazen sola kayar( ) ama her zaman bizim görüntümüz olarak kalır." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıy­la konmalıdır?

A) (,) (,) (!)

B) (,) (,) (,)

C) (,) (:) (;)

D) (:) (,) (;)

E) (;) (,) (,)

 

9. İşletme sahibinin ailesi 40-50 yıl önce göçmüş Ankara'ya(l) Ankara'nın ıssız bir bozkır olduğu yıllarda(II) Aile Rizelidir (III) Denizle, sahille iskeleyle sarmaş do­laş olmuş bir aile(IV) Kendini Ankara'da bir çöle düş­müş gibi hissetmiş(V)

Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangilerine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 

10. Kesme işareti (') aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru kullanılmıştır?

A) Kupayı bu yıl Trabzonlu'lar alacakmış.

B) Atatürk'çü olmayı çok önemsiyor.

C) Mehmet'çik sabırlı, saygılı ve yüreklidir.

D) Türk'ler konuksever ve merttir.

E) Uğur'un araba uğruna harcadıkları az mı?

Cevaplar: 1-D  2-B  3-A  4-C  5-C  6-E  7-D  8-A  9-C  10-E

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bayram kutlaması için yazılan kasidelere "ıydıyye (bayramiye)" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:12
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.