Milli Edebiyat Dönemi Uygulama Yaprağı - 1

Doğru - Yanlış:


1. Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan bütün fikir hareketlerinin amacı devleti içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmaktır. (   )

2. Millî Edebiyat dönemindeki fikir hareketlerinin hepsi Batı kaynaklıdır. (   )

3. Millî Edebiyat döneminde bütün aydınlar Türkçülük düşüncesini benimsemişlerdir. (   )

4. Ziya Gökalp, fikirleri ve eserleri ile Millî Edebiyat döneminde etkili olmuş sanatçılardan biridir. (   )

5. Fecr-i Âti topluluğundaki sanatçıların hepsi, daha sonra Millî Edebiyatçıların arasında yer almış­lardır. (   )

6. Millî Edebiyatçılar, dil ve edebiyatla ilgili görüşlerini Genç Kalemler dergisinde bir bildiri biçimin­de yayımlamışlardır. (   )

7. Millî Edebiyat döneminde, her akımın temsilcisi görüşlerini kendi gruplarının dergilerinde açıkla­mıştır. (   )

8. Batılılaşma hareketleri Millî Edebiyat döneminde başlamıştır. (   )

9. Millî Edebiyat dönemindeki en etkili fikir hareketi Türkçülük'tür. (   )

10. Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet Batıcılık düşüncesinin en ateşli taraftarlarıdır. (   )

11. Yusuf Akçura, Osmanlıcılık fikrinin savunucularından biridir. (   )

12. Türkçülük hareketi, dünyadaki tüm Türkleri bir çatı altında topluma idealini savunmuştur. (   )

13. Milliyetçilik hareketleri 1908'den sonra önem kazanmıştır. (   )

14. Düşünce hareketlerinin ortaya çıkmasında devletin savaşlardan yenilgiyle çıkması etkili olmuş­tur. (   )

15. Batı'yı taklit etmeden modernleşmek Türkçülük hareketinin hedeflerindendir. (   )

16. Osmanlı İmparatorluğu'nda fikir hareketleri 1908'den sonra ortaya çıkan özgürlük ortamında oluş­muştur. (   )

17. Mehmet Emin Yurdakul ve Ali Canip Yöntem Osmanlıcılık düşüncesinin savunucularıdır. (   )


Boşluk Doldurma:

1. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçuralı..........................düşüncesinin önemli isimleridir.

2. Edebiyatta milliyetçilik cereyanı 1911 yılında Selanik'te çıkan..........................dergisi ile başlamıştır.

3. ...........................Ali Canip Yöntem, Âkil Koyuncu Genç Kalemler dergisini çıkaran sanatçılardır.

4. Millî Edebiyatçıların arasında daha önce..........................topluluğunda yer almış bazı şair ve yazar­lar da vardı.

5. ..........................., İslamcılık ideolojisinin edebiyattaki en önemli temsilcisidir.

6. Millî Edebiyat döneminde şiirde ağırlıklı olarak ......................vezni kullanılmıştır.

7. Millî Edebiyat sözü ilk kez..........................dergisinde kullanılmıştır.

8. Said Halim Paşa, Ahmed Naim, M. Şemseddin Günaltay, Musa Kazım....................ideolojisinin önemli isimleridir.

9. Yirminci yüzyılın başındaki fikir akımları..........................ilanından sonra ortaya çıkmıştır.

10. Türkleşmek - İslamlaşmak - Muasırlaşmak adlı eserin yazarı olan ..................................., hareke­tinin öncüsü, teşkilatlandırıcısı ve isim babasıdır.

11. Millî Edebiyatçıların sanat anlayışı  Fecr-i Aticilerden farklıdır; toplum sorunlarına çözümler araştıran Millî Edebiyatçılar,..........................düşüncesiyle eser vermişlerdir.

12. Millî Edebiyat dönemi şairlerinden olan..........................Ziya Gökalp gibi Türkçülük akımının temsilcilerindendir.

13. Türk Yurdu dergisi..........................hareketinin yayın organlarından biridir.

 

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Dünya edebiyatında ilk hikâye Boccacio'nın "Decameron" adlı eseridir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:10
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.