11. Sınıf Dil ve Anlatım Tarama Testi - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özellik­lerinden biri değildir? 

A) Okurun ilgisini çekecek günlük olayları işle­mesi

B) Yazılanlara okuru inandırma zorunluluğunun olması

C) Konuların tarafsız bir şekilde ele alınması

D) Samimi, içten bir anlatımının olması

E) Açık, sade bir dil kullanılması

 

2. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarının özel­liklerinden biri değildir?

A) Güncel konuları ele alması

B) Konularında tekrarlara düşmemesi

C) Konuları tarafsız bir şekilde ele alması

D) Görüşlerini ispatlamaya çalışması

E) Yazısını okura zevkle okutabilmesi

 

3. (I) Fıkralarda günlük konular üzerinde kişisel gö­rüşler belirtilir. (II) Belli bir okuyucu kitlesi kazan­mak amaçlanır. (III) Kesin bir sonuca varılmak is­tenmez. (IV) Tutarsız düşüncelere başvurulmaz. (V) Bu tür, ülkemize Cumhuriyet Dönemi'nde gir­miştir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.         B) II.         C) III.         D) IV.         E) V.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazarlarından biri değildir?

A) Ahmet Rasim

B) Burhan Felek

C) Mehmet Rauf

D) Çetin Altan

E) Peyami Safa

 

5. Fıkra türü ile ilgili verilen aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A) Sadece sanat ile ilgili konular ele alınır.

B) Dergilerin ya da günlük gazetelerin belirli kö­şelerinde yayımlanır.

C) Kısa, yalın ve akıcı bir üslupla anlatılır.

D) İnsanı saran, tatlı, samimi, sıcak bir havası vardır.

E) Kesin bir sonuca varılmak istenmez.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcük anlam genişlemesine uğramıştır?

A) Kapının kolunu yarın değiştiririm.

B) Ağacın dalında kuşlar vardı.

C) Bu hediyeyi annem için aldım.

D) Her gün mutlaka kitap okurdu.

E) Ceketin düğmelerinden biri kopmuş.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarma­sı vardır?

A) Sabah erkenden yola çıktık.

B) Yelkenliler rüzgârın çıkmasını bekliyor.

C) Bu kitabı geçen yıl okudum.

D) Derslerine düzenli ve planlı çalışmalısın.

E) Sıcaklardan gölün suları çekilmiş.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu araştırma TÜBİTAK'ta yapıldı.

B) Ablası ODTÜ'den mezun olmuş.

C) MEB'e bağlı okullara öğretmen alınacak.

D) Öğrenciler TBMM'yi ziyaret etti.

E)  İş için THY'na başvurmuş.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yan­lışı yoktur?

A) Bu konuyu Ahmet'de biliyor mu?

B) Yarın geziye bende gideceğim.

C) Gel de onun sözlerine inan şimdil

D) Maçta Mehmet te sakatlanmış.

E) Oda benimle aynı fikirdeydi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Eylül, sonbaharın en güzel ayıdır.

B) Hasta, doktorun gelmesini dört gözle bekli­yordu.

C) Ünlü sanatçıyı dostları yalnız bırakmadı.

D) Trafik kazasında hayatını kaybedenlere baş sağlığı dilendi.

E) Baharın coşkusu kısa zamanda her yerde his­sedildi.

Cevaplar: 1-B  2-D  3-E  4-C  5-A  6-A  7-B  8-E  9-C  10-D

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Alay etme amacıyla yazılan nazirelere "tehzil" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 16:05
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.