Emredici Anlatım

Özellikleri:

  • Dil “alıcıyı harekete geçirme işlevinde” kullanılır.
  • “Emir, telkin, öneri” anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
  • “Öğretici ve açıklayıcı” yönleri vardır.
  • Cümlelerde “fiiller” hakimdir.
  • Uyulması beklenen bir üslubu vardır.
  • Zorlama anlamı vardır.
  • Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır.
  • Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir. 

Emredici Metin Örnekleri: Aşağıdaki metinlerde geçen emredici ifadelere dikkat ediniz.

II. EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI VE ÖDEVİ

MADDE 42. – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır.


 

AİRTİES RT–110 WEB ARAYÜZÜ İLE KURULUM

Bilgisayarınızda bulunan herhangi bir web tarayıcısı ile (Internet Explorer, Netscape Navigator, v.s) cihaza erişip gerekli ayarları yapabilirsiniz. Yazılım ayarlarını yapmadan önce RT-110'un güç adaptörünü prize takınız ve cihazın kutusundan çıkan Ethernet kablosu ile bilgisayarınızın Ethernet çıkışını RT-110'un arka panelindeki Ethernet çıkışlarından herhangi birine bağlayınız. Daha sonra RT-110'u arka paneldeki açma/kapama anahtarından çalıştırınız ve cihazın yüklemesi için 30 saniye kadar bekledikten sonra bilgisayarınızı çalıştırınız.

Adım 1: Bilgisayarınızda Internet Explorer ya da Netscape programını çalıştırın.
Adım 2: Adres kısmına cihazınızın IP adresi olan 192.168.2.1 adresini girin.
Adım 3:Karşınıza cihazın web ara yüzü gelecektir. Kullanıcı adı ve şifreyi boş geçerek LOGIN i tıklayınız. Eğer bağlantı sağlanamıyorsa bilgisayarınızın ayarları daha önceden değiştirilmiş olabilir. Bu dokümanın 6'ıncı bölümü olan Sorunların giderilmesi kısmındaki ilk problemin çözümünde anlatılan TCP/IP ayarlarını tamamladıktan sonra RT-110'in ayarlarını yapabilirsiniz.
Adım 4: Karşınıza gelen ekranın sol üst köşesindeki SETUP WIZARD'ı tıklayınız. ADSL hattınızı taktığınızı kontrol etmenizi söyleyen ekran gelecektir. Kuruluma devam etmek için NEXT'I tıklayınız.

Hazırlayan: Mustafa KARLI

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Din büyüklerinin, ermişlerin yaşamlarını anlatan eserlere "menakıpname" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 15:12
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.