İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Konu Testi - 1

1.   İslamiyet'e geçiş dönemi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) Eserlerde doğruluk, cömertlik, Allah'a inanma gibi konular işlenmiştir.

B) Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde ilahi, gazel gibi nazım şekilleri tercih edilmiştir.

C) Eserlerde dörtlük nazım biçimi tamamen bırakı­larak beyit ve bent tercih edilmiştir.

D) Hece ölçüsünün yanında aruzla yazılan eserlere de yer verilmiştir.

E) Halkı eğitme ve bilgilendirme amaçlandığından eserler didaktik nitelik taşır.

2.   Aşağıdakilerden hangisi İslam'ı Devir Türk Edebi­yatı döneminde verilen eserlerden değildir?

A) Manas Destanı                     B) Kutadgu Bilig

C) Divan-ı Lügati't-Türk             D) Divan-ı Hikmet

E) Bozkurt Destanı

3.   Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacip'in Ku­tadgu Bilig adlı eseri için yanlış bir yargı içerir?

A) Kutadgu Bilig mutluluk veren bilgi anlamındadır

B) "Adalet, devlet, akıl ve kanaat" kavramları sembolleştirilmiştir.

C) Mesnevi şeklinde aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

D) İslamiyet etkisindeki ilk Türkçe manzum eserdir.

E) Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu savunur.

* Test ektedir. Eki indirebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Not: Tüm testlerin yanıtları kırmızı renkli şıklardır. Testleri çözmeden önce Ctrl + A ile seçin, rengi otomatik yapıp farklı kaydettikten sonra çözebilirsiniz.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Kurumların uyması gereken kuralları anlatan kılavuz kitaplara "fütüvvetname" denir.
Perşembe, 12/13/2018 10:17
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.