Destan Dönemi Türk Edebiyatı Uygulama Yaprağı - 3

DOĞRU - YANLIŞ:

Aşağıdaki cümleleri "doğru - yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.    

1.   Koşukların nazım birimi dörtlüktür. (   )

2.   Sagular düz uyak düzeni ile yazılır. (   )

3.   Sagu ve koşuklar 7'li hece vezni ile söylenmiştir. (  )

4.   Sözlü edebiyat dönemi şiirlerinde redif kullanıl­mamıştır. (  )

5.   Sagu ve koşuklarda genellikle yarım uyak kulla­nılmıştır. (   )

6.   Destanlar, ulusların tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. (   )

7.   Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. (   )

8.   İlk dönem şiirleri cönk adı verilen defterlere yazıl­mıştır. (   )

9.   Koşuklarda ölen kişinin yiğitliğinden,   iyilik­lerinden söz edilmiştir. (   )

10.  Sagularda, yiğitlik, kahramanlık, doğa ve sevgi gibi temalar işlemiştir. (   )

11.  Destanlarda anlatılan olayların geçtiği zaman tam olarak bilinmektedir. (   )

12.  Destan dönemine mitolojik öğeler hâkimdir. (   )

 

BOŞLUK DOLDURMA:

"Destan, mitoloji, destanlar, sözlü edebiyat dönemi, şiirle, sözlü edebiyat, sözlüdür, destanlar, millet, yarım uyak, mitoloji"  sözlerini aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

1.  ----------- halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir.

2.  Bazı toplulukların ----------- haline gelmeleri tarihin çok eski çağlarında olmuştur.

3.  Türk milletinin İslam öncesi yaşamına ait asıl bilgi kaynağı -------------- dır.

4.  Sagu ve koşuklarda genellikle -------------kullanılmıştır.

5.  ---------; çok eski zamanlarda yaşamış ulusların tanrılarından, kahramanlarından, devlerden ve perilerin hayatından söz eden hikâyelerdir.

6.  ------------ tarihin bilinmeyen dönemlerinde oluşur.

7.  Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları döneme --------------adı verilir.

8.  Destan döneminde verilen ürünler tamamen ------------.

9.  Sözlü edebiyat döneminde düşünce ve hayaller ------- anlatılmıştır.

10.  ------------- dönemine ait ürünlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.

* Ugulamayı ve uygulamanın yanıtlarını ekten indirebilirsiniz...

Dosya Sahibi:
İndirilme: 5068
Beğenilme: Average vote 0 stars (0 Oylar)
Sizin Oyunuz:

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Alay etme amacıyla yazılan nazirelere "tehzil" denir.
Pazartesi, 11/19/2018 00:52
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.