Destan Dönemi Türk Edebiyatı Uygulama Yaprağı - 2

Doğru - Yanlış:

1.   Kültigin Anıtı'nda Göktürkler devrine ait bazı bil­giler Bilge Kağan'ın ağzından aktarılmıştır. (  )

2.   Tonyukuk Anıtı'nda atasözlerinden ve deyimler­den yararlanılmıştır. (  )

3.   Uygurlara ait metinler yüksek heyecan ve lirizm bakımından Göktürklere ait metinlerden daha başarılıdır. (  )

4.   Uygurlara ait yazılı taşlardaki metinler kısadır. (  )

5.   İslam öncesine ait yazılı belgeler Göktürk Yazıtla­rı ve Uygur Yazıtları ile sınırlı değildir. (  )

6.   Göktürk Yazıtları Türkçenin yazılı ilk kaynakların­dan biri olarak kabul edilir. (  )

7.   Uygurlar, bütün yazılı metinlerinde Göktürk alfa­besini kullanmışlardır. (  )

8.   Göktürk Yazıtları Türk tarihini aydınlatan bir bel­gedir. (  )

9.   Eski Türkçe hakkında bilgi sahibi olmak açısın­dan Orhun Abideleri önemlidir. (  )

10. Orhun Abidelerinde 33 harfli bir alfabe kullanıl­mıştır. (  )

 

Boşluk Doldurma:

 

1.   Göktürk Yazıtları..............................devrinden kalma yazılı dikilitaşlardır.

2.   Türklerin yazılı ilk metinleri...............................dır.

3.   Taş üzerine yazı yazma geleneğini Göktürklerden sonra...................................devam ettirmişlerdir.

4.   .............................. Göktürklere ait yazılı anıtlardan birisidir.

5.   Tonyukuk Anıtı'ndaki yazıları.......................yazmış­tır.

6.   ................................edebiyatımızdaki hatıra türünün ilk temsilcisidir.

7.   .....................ait metinler daha çok dini metinlerdir.

8.   Uygurlara yazılı taşlar daha çok...........................ta­şı olarak dikilmiştir.

9.   Göktürk Yazıtlarında kullanılan...................., Türkle­rin yazıyı daha önceleri de kullandığını gösterir.

10. Türklerin kullanmış olduğu ilk alfabede...................... harf bulunuyordu.

11. Göktürk alfabesinde sözcükleri birbirinden ayırmak için genellikle.................................kullanılmıştır.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Siyasi görevle gönderilen elçilerin gittikleri yerlerle ilgili yazdıkları eserlere "sefaretname" denir. İlk örneği Kara Mehmet Çelebi'nin Viyana Sefaretnamesi(l655) En tanınmışı 28 Çelebi Mehmet'in Paris Sefaretnamesi'dir.
Salı, 05/23/2017 03:16
Telif Hakkı © 2017 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.