Destan Dönemi Türk Edebiyatı Uygulama Yaprağı - 2

Doğru - Yanlış:

1.   Kültigin Anıtı'nda Göktürkler devrine ait bazı bil­giler Bilge Kağan'ın ağzından aktarılmıştır. (  )

2.   Tonyukuk Anıtı'nda atasözlerinden ve deyimler­den yararlanılmıştır. (  )

3.   Uygurlara ait metinler yüksek heyecan ve lirizm bakımından Göktürklere ait metinlerden daha başarılıdır. (  )

4.   Uygurlara ait yazılı taşlardaki metinler kısadır. (  )

5.   İslam öncesine ait yazılı belgeler Göktürk Yazıtla­rı ve Uygur Yazıtları ile sınırlı değildir. (  )

6.   Göktürk Yazıtları Türkçenin yazılı ilk kaynakların­dan biri olarak kabul edilir. (  )

7.   Uygurlar, bütün yazılı metinlerinde Göktürk alfa­besini kullanmışlardır. (  )

8.   Göktürk Yazıtları Türk tarihini aydınlatan bir bel­gedir. (  )

9.   Eski Türkçe hakkında bilgi sahibi olmak açısın­dan Orhun Abideleri önemlidir. (  )

10. Orhun Abidelerinde 33 harfli bir alfabe kullanıl­mıştır. (  )

 

Boşluk Doldurma:

 

1.   Göktürk Yazıtları..............................devrinden kalma yazılı dikilitaşlardır.

2.   Türklerin yazılı ilk metinleri...............................dır.

3.   Taş üzerine yazı yazma geleneğini Göktürklerden sonra...................................devam ettirmişlerdir.

4.   .............................. Göktürklere ait yazılı anıtlardan birisidir.

5.   Tonyukuk Anıtı'ndaki yazıları.......................yazmış­tır.

6.   ................................edebiyatımızdaki hatıra türünün ilk temsilcisidir.

7.   .....................ait metinler daha çok dini metinlerdir.

8.   Uygurlara yazılı taşlar daha çok...........................ta­şı olarak dikilmiştir.

9.   Göktürk Yazıtlarında kullanılan...................., Türkle­rin yazıyı daha önceleri de kullandığını gösterir.

10. Türklerin kullanmış olduğu ilk alfabede...................... harf bulunuyordu.

11. Göktürk alfabesinde sözcükleri birbirinden ayırmak için genellikle.................................kullanılmıştır.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Rubainin diğer adına "terane" denir.
Pazartesi, 11/19/2018 00:53
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.