Destan Dönemi Türk Edebiyatı Uygulama Yaprağı - 1

Doğru - Yanlış:

1.   Türeyiş, Uygur Devri Türk destanlarındandır. (   )

2.   Destanlar kalıcılığını halk dilinde uzun süre yaşa­mış olmasıyla sağlar. (   )

3.   Destanlar ağızdan ağza dolaşarak oluşmuştur. (   )

4.   Destanlardaki kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir. (   )

5.   Destanların oluşabilmesi için o ulusun hayal gü­cüne ve tarihi zenginliğe sahip olması gerekir.( )

6.   İnsanlara ilk çağda açıklayamadıkları her olay tanrıyı düşündürmüştür. (   )

7.   Bugün Türk destanlarının asıl metinleri tümüyle yazıya geçirilmiş hâldedir. (   )

8.   Destan döneminde destan söyleyenlere "sağu­cu", "yuğcu" gibi adlar verilmiştir. (   )

9.   Destanlar "doğal" ve "yapay" olmak üzere ikiye ayrılır. (   )

10. Destanlarda hayali öğeler çok olduğu için des­tanla roman benzerlik göstermez. (   )

 

Boşluk Doldurma:

 

1.   Yeni olaylarla zenginleşen ................................halk arasında yayılarak ortak bir eser hâline gelmiştir.

2.   Destanlar, başlangıçta................................olarak ve kendine özgü bir ezgiyle söylenmiştir.

3.   Destanlarda........................ve olağan üstü özellikle­re sahip olan....................vardır.

4.   Destanlar, ortak sembol ve ifadelerle zenginleştiril­miş ..............................hikâyeleridir.

5.   Destanlar insanların olayları......................gereksini­minden dolayı ortaya çıkmıştır.

6.   ...........................Türklerin İslamiyet'e girdikten son­raki dönemine ait bir destandır.

7.   Türk destanları ile ilgili bilgiler...........................kay­naklarından elde edilmektedir.

8.   Alp Er Tunga destanı ........................... Türklerinin destanlarındandır.

9.   Göktürklere ait olan destanlar ........................... ve ............................'dur.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

İlk edebi topluluk “Serveti-i Fünun”dur.
Pazartesi, 11/19/2018 00:53
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.