Uygurca Metin Örneği
BUDACI İYİ VE KÖTÜ KALPLİ PRENS MASALI

Taşgaru ilinçüka atlanturdı erti.. balık taştın tarıgçı-larag körür erti kurug yerig suvayu öl yerig tarıyu kuş kuzgun sukar yulıyur sansız tuman özlüg ölürür tarıg tarıyu amari tınlıg-larıg kuşçı keyikçi balıkçı avcı tor-çı tuzakçı bulup ayıg kılınç kılur .. tınlıg-larag ölürür

amari tınlıglar çıgarı anirar yun anirar kentir anirar .. böz batatu kars tokıyur takı yema adruk uzlar kantü kantü uz işin işlayür.. adruk adruk amgak amga amganür
takı yema kördi amari tınlıg-lar... yunt ud çokar koy yunt ud lagzın ulatı tınlıg-larıg ölürür tarisin soyar kan ögüz akıtar atin kanın satar anın öz egidür..

yema bodısavat tegin bu ulus bodun ayıg kılınçlıg kılmışın körüp artünjü buşuş-lug kadgu-lug bolup ıglayu balık-ka kirdi.. ol ödün maharıt ellag adgü ö'gli teginig buşuş-lug körüp inça tep yarlıg-kadı amrak oğlum na üçün buşuş-lug kaltiniz tegin kanı kanka inça tep ötünti ıglayu bu na amgak-lig yer ermiş naglük togdum men kanı kan inça tep ayıttı

naka ıglayu buşuşlug kaltin tegin inça tep ötünti taştın ilinçüka ö'nmiş erdim üküş yok çıgay amgaklig tınlıg-lar-ag körüp ıgladım. kanı kan inça tep yarlıg-kadı amrak ögüküm yer tanri törümişta barü bay yema bar yok çıgay yema bar kayu-sına amgakta ozgurgay sen tegin inça tep ötün ti kanim kutı meni sevar mü siz kanı ellig inça tep yarlıg-kadı amrak ögüküm seni inça sevar men ayadaki yençü monçuk tag kozdaki

Günümüz Türkçesiyle:

... Dışarıda eğlenmesi için prensi ata bindirmişlerdi. Kentin dışında çiftçiler görüyordu. Onlar kuru toprağı sulayıp, nemli toprağı ekerlerken, kuzgun gibi kuşlar gelip pek çok sayıda yaratığı gagalayıp öldürüyorlar. Bir taraftan toprak ekilirken kuşçular, geyikçiler, balıkçılar, avcılar, torcular, tuzakçılar da sayısız canlı yaratık bulup kötü işler yapıyor ve canlıları öldürüyorlar.

Pek çok insan çıkrık döndürüyor, yün eğiriyor, kenevir eğiriyor. Bezin dokusunu vurarak sıkıştırıyor ve yün kumaş dokuyorlar. Ayrıca başka zanaatkarlar da kendi zanaatlerini icra ediyorlar. Çeşit çeşit sıkıntılar çekiyorlar.

Bundan başka çok sayıda insanın at ve sığırları başlarına vurarak öldürdüklerini; koyun, domuz ve diğer yaratıkları öldürdüklerini; derilerini yüzdüklerini; kanlarını ırmak gibi akıttıklarını; etlerini ve kanlarını sattıklarını; hayatlarını bu şekilde kazandıklarını gördü.

Bu ülke halkının böyle kötü işler yaptığını gören prens Bodhisattva son derece üzülüp kaygılanarak, ağlar durumda kente girdi. Bu sırada, iyi düşünceli prensin üzgün olduğunu gören Kral Maharıt ona şöyle diyerek seslendi:

"Sevgili oğlum, niçin böyle üzgün döndün?"

Prens, babasına ağlayarak derdini dile getirdi: "Burası ne kadar acı dolu bir ülke imiş! Niçin doğdum ben?"
Babası han ona şöyle sordu: "Neden ağlayarak üzüntülü döndün?"
Prens şöyle konuştu: "Eğlenmek için dışarıya çıktığım sırada, sefalet ve acı içinde olan pek çok yaratık görüp ağladım."

Babası han şunları söyledi: "Sevgili yavrum, yer ve gök yaratıldığından beri zenginler de yoksullar da vardır. Onları acı çekmekten nasıl kurtaracaksın?"

Prens şöyle konuştu: "Saygıdeğer babacığım, beni seviyor musunuz?"
Babası han: "Sevgili yavrucuğum, seni işte şöyle, avcumun içindeki inci boncuk gibi seviyorum"
diye cevap verdi.

Budacı İyi ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası

James Russel Hamilton
çev. Ece KORKUT - İsmet BİRKAN

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Peygamberimizin hayâtını anlatmak üzere yazılan eserlere "siyer" adı verilir. Manzum(mesnevi)olarak da yazılabilir. Türk edebiyatındaki ilk örnek Erzurumlu Darir'in Siretü'n Nebi'sidir. (14.yüzyıl) Düzyazı-şiir karışımı bir eserdir.
Pazartesi, 01/21/2019 19:23
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.