Sözlü Edebiyat Dönemi

Sözlü Edebiyatın Özellikleri

  • Sözlü edebiyat dönemi, Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdir. Yani başlangıçtan 8. yüzyıla kadar olan dönemdir.
  • Bu dönemde ürünler tamamen sözlüdür. Düşünce ve hayaller şiirle anlatılmıştır.
  • Bu döneme ait ürünlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.
  • Bu döneme ait yazılı eser, yok denecek kadar azdır.
  • Bu dönemde Türkler, göçebeliğe dayanan günlük hayatlarında ve özellikle düzenledikleri törenlerde (sığır: av töreni; şölen: zi­yafetler; yuğ: ölüm töreni) bir araya geldiklerinde "ozan", "kam" veya "baksı" denilen şairler "kopuz" denilen saz eşliğin­de "koşuk"lar ve "sagu"lar söylemişlerdir.
  • Nazım birimi dörtlük; vezin, hece veznidir.
  • Şiirlerde yarım kafiye kullanılmıştır.
  • Dil, duru ve sadedir. Dilde yabancı sözcük yoktur.
  • Kahramanlık, savaşlar ve tabiat gibi daha çok somut konular işlenmiştir.
  • Sözlü edebiyat ürünlerinin en eskileri, Uygurlar döneminde ya­zıya geçirilen ilâhî ve dualardır.

Mitolojik Öğelerin Oluşma Nedeni

Bir ulusun yaşamında derin izler bırakan doğal olaylar, savaş­lar vb. halk arasında anlatıla anlatıla mitolojik özellikler kazan­mıştır. Bu tür olaylar da destanları ortaya çıkarmıştır. Destanlar­da mitolojik öğeler vardır. Destanlar döneminde Türkler arasın­da "kadın, at, bozkurt, ışık, ağaç, aksakallı ihtiyar" gibi motifle­rin öne çıktığını görüyoruz. Bunlar Türklerin yaşamlarında ege­men olan motiflerdir ve Türkler bu motiflere yaşamlarında ayrı bir değer ve anlam vermişlerdir. Örneğin "bozkurt", yol göste­ricidir, tanrıdır, Türk ulusunun anasıdır. Ergenekon, Türeyiş ve Bozkurt destanlarında bu görülmektedir.

Destanlarda sürekli işlenen bu motifler zamanla mitolojik un­surlara dönüşmüştür.

Sözlü Edebiyat İle Mitoloji Arasındaki İlişki

Destan, sözlü edebiyatın ilk ürünlerinden biri oldu­ğu için destanlardaki mi­tolojik öğeler sözlü ede­biyatta sık sık görülmek­tedir. Mitoloji, toplumu derinden etkileyen olay­ların halk arasında anla­şmasıyla ortaya çıkmaktadır. Sözlü edebiyatın halk arasında meydana geldiği göz önüne alındığında mitoloji ile sözlü ede­biyat arasında yakın bir ilişki vardır. Kadın, at, bozkurt, ışık, ağaç gibi mitolojik öğeler sözlü edebiyatta da yer almaktadır. Destan döneminde mitolojik hikâyeler sözlü edebiyatın özellik­le de destanların oluşumunu hızlandırmıştır.

Sözlü dönem edebiyatı:

1. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler (koşuklar, sagular)

2. Olay çevresinde oluşan metinler (destanlar)

Yorumlar (5)Add Comment
0
...
yazar Biri , Ekim 11, 2011
Çok sağ olun. Çok işime yaradı.
0
...
yazar melikeee, Ekim 02, 2011
Süpersiniz, çok işime yaradı. Sağ olun smilies/smiley.gifsmilies/smiley.gif
0
...
yazar yazan gülçin, Ekim 01, 2011
İyi ki varsınızsmilies/cheesy.gifsmilies/cheesy.gif
0
...
yazar mihriban, Ekim 27, 2010
Teşekkürler. Çok işime yaradısmilies/smiley.gif
0
...
yazar tatlı kız_, Ekim 14, 2010
Teşekkürler...Aradığım bilgiyi buldum!smilies/wink.gif

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 
oges

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Osmanlı padişahlarının savaşlarının anlatıldığı eserlere "şehname" adı veilir.
Perşembe, 04/24/2014 14:10
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.