Divan-ı Lügat-it Türk (Örnek Metin)
ESİRGEYEN, KORUYAN TANRININ ADIYLA Şimdi, bundan sonra Muhammed oğlu Hüseyn, Hüseyn oğlu Mahmud der ki: "Tanrının devlet güneşini Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve onların ülkeleri üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş bulunduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne yönetici yaptı. Zamanımızın hakanlarını onlarda…
 
Atabet-ül Hakayık
12. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılan Atabetü'l-Hakayık, Hakaniye Türkçesiyle yazılan bir başka eserdir. Anlamı "gerçeklerin eşiği"dir. Bu eser de aruz vezniyle Kutadgu Bilig'de kullanılan aruz kalıbıyla yazılmıştır. Eserin münacat ve methiye gibi konulan kapsayan ilk beş bölümü kaside biçimindedir; geriye kalan bölümler dö…
 
Divan-ı Hikmet
* Divan-ı Hikmet, Hakaniye Türkçesiyle Ahmet Yesevi tarafından yazılmış bir eserdir. * Horasan erenlerinden olan Ahmet Yesevi "Pir-i Türkistan" diye tanınır; mutasavvıftır. Tasavvuf düşüncesini benimseyerek Anadolu'ya kadar yayılan Yeseviliğin öncüsü olmuştur. Müslüman Türkleri bilgilendirmiştir. * Hikmet "bilgece söz" demektir. Ahmet Yesevi gen…
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 / 34

Bunlari Biliyor musunuz?

Çeşitli mesleklerden önemli kişilerin hayatlarını anlatmak üzere düzenlenen eserlere "tezkire", şairleri tanıtan tezkirelere "şuara tezkiresi" denir. Batı edebiyatındaki biyografinin karşılığı gibidir. İlk örneği Ali Şir Nevai'nin "Mecalisü'n Nefais"dir. Anadolu’daki en önemli örnek "Sehi Bey Tezkiresi"dir. (Asıl adı Heşt Behişt)
Pazartesi, 07/16/2018 18:19
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.