İslamiyet Dönemi İlk Yazılı Eserleri

10. yüzyılda Maveraünnehir bölgesinde yaşayan Türkler İslam dinine girdiler, İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılar'dır. Karahanlılar'ın kullandığı Türkçeye Hakaniye lehçesi denir.

Müslüman olan Türklerin toplum yaşamında önemli değişiklikler oldu. O döneme kadar göçebe yaşamı sürdüren Türkler, yerleşik yaşama geçtiler.


Müslümanlığı kabul eden Karahanlılar'ın ilk sözlü edebiyat ürünü Manas Destanıdır. Destanda Manas'ın ve Satuk Buğra Kara Han'ın kahramanlıkları anlatılır. 11 .- 12. yüzyılda oluşan bu destan bugün Kırgızlar ve Kazaklar arasında hâlâ yaşatılmaktadır.

Türklerin İslamiyet'i kabulüne kadar Türkçe dış etkilerden uzak kalmıştı. Arapların etkisiyle İslamiyet'i kabul eden Türklerin yaşamına Arapça sözcükler girmeye başladı. İslamiyet'in kabulünden sonra Türkler yazılı eserler de ortaya koymaya başladılar. İlk eserlerde Arapça'nın etkisi oldukça sınırlı düzeyde iken, daha sonraki eserlerde bu etki giderek ağırlığını hissettirir.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Musamatların sekiz dizeden oluşanlarına "müsemmen" denir.
Pazartesi, 01/21/2019 19:23
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.