Divan-ı Lügat-it Türk

"Türk dilleri sözlüğü" anlamına gelen bu eser, 1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

** İlk Türk dilcisi olarak bilinen yazar, eserini Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazmıştır.

** Eser Arapçadır, içinde yer alan örnekler Türkçedir.

** Eserde 7500 Türkçe sözün açıklaması yapılmıştır. Sözcüklerin anlamı, örnekler verilerek açıklanmıştır.

** Eserde yalnız sözcükler yer almaz; çok sayıda şiir örneği, deyimler, savlar da vardır.

** Yazar sözcükleri açıklarken o sözcük ya da sözün kullanıldığı Türk boyları hakkında da bilgiler verir.

** Sözcüklerin kullanılışını örneklendirir. Yazar, Türkçenin önemini ve eserine niçin bu adı verdiğini açıklar.

**Eser halk edebiyatı ve halk bilimi (folklor) açısından da önemli malzemeler içerir.

** Yazar, eserini oluşturan malzemeleri Türk bo lan arasında dolaşarak derlemiştir. Türk boylarının yaşadığı bölgeler ve yaşam koşulları hakkında bilgiler vermiştir.

** Eserin sonunda Türklerin yaşadığı bölgeleri gösteren bir harita yer almaktadır.

** Bağdat'ta yazılan Divanü Lügati't-Türk Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinir.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Bir şairin şiirine başka bir şair tarafından aynı şekil, vezin, kafiye ve redifle yazılan şiire "naziere" denir. Alay ve şaka yollu yazılmış nazirelere tezhil veya hezl denir.
Çarşamba, 07/30/2014 09:01
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.