Dini - Tasavvufi Türk Şiiri

İslamiyet'in temel ilkelerine dayanarak nefsi arıtıp, ahlâkı güzelleştirerek dini yaşama ve bu yolla Allah'a ulaşma düşüncesine tasavvuf adı verilir.

X. yüzyıldan sonra tekkelerin çevresinde gelişen tasavvuf düşüncesi dinî - tasavvufi bir halk edebiyatının doğmasına yol açmıştır. Oluştuğu yer dik­kate alınarak tekke edebiyatı olarak da adlandırılmıştır.

Dinî ve tasavvuf içerikli şiirler hem divan edebiyatı hem de halk edebiya­tı şairleri tarafından yazılmıştır. Kitabımızın bu bölümünde halk edebiyatı geleneği çevresinde oluşturulan dinî tasavvufi şiirlere değineceğiz

Kadrosunda divan ve saz şairleri de bulunan dinî tasavvufi halk şiiri, halk edebiyatı ile divan edebiyatı arasında bu iki edebiyatı birbirine yaklaştı­ran, her iki edebiyatın hitap ettiği ayrı ayrı zümreleri birleştiren bir edebiyat köprüsü vazifesini görmüştür.

Dinî Tasavvufi Halk Şiirinin Genel Özellikleri

 • Tasavvuf hareketi Türkler arasında ilk kez Türkistan'da Ahmet Yesevi ile başlamış, daha sonra onun dervişleri aracılığıyla Anadolu'ya yayıl­mıştır. Onun yolundan giden Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi mu­tasavvıflar eserlerinde bu düşünceyi işlemişlerdir.
 • Bu edebiyatın temel kaynağı İslam dini ve tasavvuftur. Ayrıca dil, vezin ve nazım şekilleri gibi dış unsurlar bakımından çoğu zaman millî ruhu aksettirme yoluna gitmiştir.
 • Tasavvufi halk şiiri geleneğinde sanatsal kaygı ikinci planda tutulmuş, daha çok tasavvuf düşüncesini ve dinsel değerleri yayma amacı güdülmüştür. Bu yönüyle bu tür şiirlerde didaktik unsurlar ağır bas­maktadır.
 • İslam dini ve tasavvuf, Osmanlı toplumunun en önemli ortak paydası­dır. Herkesi ilgilendiren, ortak değerler etrafından oluşan temalar, yine herkesin anlayabileceği ortak, sade bir dille anlatıldığı için divan edebi­yatı ve âşık edebiyatına göre daha fazla kişiye hitap etmiştir.
 • Dinî- tasavvufi halk şiiri geleneği, toplumsal bir görev üstlenmiş, hal­kı aynı düşünce etrafında kenetlemiş, onların hoşgörü içinde bir arada yaşamalarında kilit rol oynamıştır. Özellikle Orta Asya'dan Anadolu'ya göçlerin sürdüğü ve Moğol istilasının birçok yeri kasıp kavurduğu dö­nemlerde, toplumda birlik, beraberlik ve düzenin oluşmasını yeniden sağlayarak Anadolu'nun vatan olmasında katkıda bulunmuştur. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi mutasavvıf şairlerin ve diğer tekke erba­bının toplumdaki birleştirici rolü sonraki yüzyıllarda da devam etmiştir. Bu şahsiyetler, tıpkı birer psikolog gibi toplumun manevi yönden kal­kınmasını, toplumsal moral değerlerinin yüksek tutulmasını sağlayarak psikolojik, sosyolojik, ahlâki bozulma ve yıpranmalara engel olmuştur.
 • Bu şiir geleneğinde öğreticilik de esas alındığından genellikle halkın anlayabileceği sade bir Türkçe kullanılmıştır. Dinî-tasavvufi kavram­ları ifade eden kelimeler bulunsa da bunlar Türkçenin genel karakterini değiştirecek oranda fazla değildir.
 • Tekke edebiyatında hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmıştır. Sadece hece veya sadece aruz ölçüsüyle yazanlar olduğu gibi her iki ölçüyle yazan şairler de vardır.
 • Nazım birimi genellikle heceyle yazanlarda dörtlük, aruzla yazanlarda beyittir.
 • Daha çok tam ve cinaslı uyak kullanılmıştır.
 • Dini- tasavvufi halk şiiri geleneğinin en yaygın nazım türü ilahidir. Bunun yanında nefes, nutuk, devriye, sathiye, methiye de bu şiir geleneği içinde değerlendirilir. Şiirler çoğunlukla tekkelerde zikir esna­sında belli bir ezgiyle söylenmiştir.
 • Başlangıçtan günümüze kadar Dinî tasavvufi halk şiiri geleneği çer­çevesinde şiir yazan önemli şairler şunlardır:

12. yüzyıl:

 • Ahmet Yesevi

13. yüzyıl:

 • Hacı Bektaş-ı Velî
 • Yunus Emre

14 -15. yüzyıl

 • Seyyit Nesimî

15. yüzyıl

 • Kaygusuz Abdal
 • Eşrefoğlu Rumî
 • Hacı Bayram-ı Velî

16. yüzyıl

 • Aziz Mahmut Hüdâyî
 • Pir Sultan Abdal

17. yüzyıl

 • Niyaz-i Mısrî

18. yüzyıl

 • Erzurumlu İbrahim Hakkı
Yorumlar (5)Add Comment
0
...
yazar edam, Şubat 28, 2011
Harbi güzel site. Sağ olunsmilies/wink.gif
0
...
yazar Halk Şairi Gürhan OTAÇ, Ağustos 13, 2010
KALBİ AÇIK OLANLARIN

Durur bir kelam ederim
Doğar birden tevafuklar
Ayetlerin her yerdedir
Ama görmez münafıklar


Kitabında söylersin ki
Şer görürsün ama değil
Görürde anlamazlar ki
O kalbi kör münafıklar


İki kişinin yanında
Bil ki üçüncüsü benim
Ne mutlu o kullara ki
En has kullarımdır benim


Dünyanın tüm gailesi
Onlara bal kaymak idir
Ahiretin nimetini
Has kullara vermiş idir


Zannedersin dökülüyor
Dillerinden o kelamlar
Zannetme kendiliğinden
Dökülüyor o kelamlar


Söyleteni var bilesin
Şah damarından da yakın
Anlayana ne mutlu ki
Kalbi açık olanların


Halk Şairi Gürhan OTAÇ
0
...
yazar ecemmm, Mayıs 01, 2010
Edebiyatımıza değer verelim lütfensmilies/smiley.gif
Administrator
...
yazar Administrator, Nisan 17, 2010
yazar nazlı smilies/smiley.gif), Nisan 17, 2010
Bu site çok güzel. Verdiğiniz bilgiler de çok faydalı. Koyanın emeğine sağlık. Derste de faydasını göreceğimden eminim ama bu kadar guzel bi siteyi yeni keşfettim. Reklam vererek daha çok paylaşım sağlayabilirsiniz. BAŞARILAR


Yorumunuz için teşekkür ederim. Ziyaretçilerimizin tavsiyeleriyle elimizden geldiği kadar paylaşımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Bu sitede yer alanlar sadece bir kişiye ait değildir. Yüzlerce ziyaretçimizin emeği vardır paylaşımlarda. Tekrar teşekkürler ve başarılar.
0
...
yazar nazlı :)), Nisan 17, 2010
smilies/tongue.gif Bu site çok güzel. Verdiğiniz bilgiler de çok faydalı. Koyanın emeğine sağlık. Derste de faydasını göreceğimden eminim ama bu kadar guzel bi siteyi yeni keşfettim. Reklam vererek daha çok paylaşım sağlayabilirsiniz smilies/wink.gif BAŞARILARsmilies/smiley.gif

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 
oges

Kayıt - GirişBunlari Biliyor musunuz?

Türk edebiyatında ilk seyahatname Babürşah'ın "Babürname" adlı eseridir.
Perşembe, 04/24/2014 14:10
Telif Hakkı © 2014 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.