Destanların Sınıflandırılması

Türk destanlarına ait asıl metinler elimizde değildir. Çok zengin olduğu bilinen Türk destanları ile ilgili bilgiler Arap, İran ve Çin kaynaklarından elde edilmiştir.

Destanlarımızın büyük bir kısmı yazıya oldukça geç geçirilmiş, sözlü edebiyattaki şekliyle de tamamen yazıya aktarılamamıştır.

Destanlar, doğal destan ve yapay destan olmak üzere ikiye ay­rılır.

a) Doğal Destan

Önce bir şair tarafından ulusal dilde söylenen, zamanla şairi unutularak anonimleşen, bir ulusun yaşamış olduğu olayların anlatıldığı destanlardır. Bunlar, dilden dile dolaşırken büyük de­ğişikliklere uğrar. Örneğin, Ergenekon Destanı, bir doğal des­tandır.

Türklerin doğal destanları, kendi içinde şu şekilde sınıflandırılır.

İslamiyet'ten Önceki Türk Destanları

 • Saka Destanları: Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı
 • Hun - Oğuz Destanları: Oğuz Kağan Destanı, Atilla Destanı
 • Göktürk Destanları: Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı
 • Uygur Destanları: Türeyiş Destanı, Göç Destanı

İslamiyet Etkisindeki Türk Destanları

 • Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı
 • Kazak-Kırgız: Manas Destanı
 • Türk-Moğol: Cengiz Destanı
 • Tatar-Kırım: Timur Destanı, Ediğe Destanı
 • Selçuklu-Osmanlı: Seyid Battal Gazi Destanı, Danişmend Gazi Destanı, Köroğlu Destanı

Diğer Ulusların Doğal Destanları

 • İliada, Odyssseia - Yunan
 • Şehname - İran
 • Kalevala - Fin
 • Ramayana, Mahabarata - Hint
 • Chanson de Roland - Fransız
 • Gılgamış - Sümer
 • İgor - Rus
 • Şinto - Japon
 • Cid - İspanyol

b) Yapay Destan

Doğal destandan temel farkı, anonim nitelik taşımamasıdır. Bir şa­ir tarafından, doğal destanlara benzetilerek yazılan destanlardır.

 • Fazıl Hüsnü Dağlarca Üç Şehitler Destanı
 • Kayıkçı Kul Mustafa - Genç Osman Destanı
 • Tasso - Kurtarılmış Kudüs
 • Milton - Kaybolmuş Cennet
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Matbaada basılan ilk kitap Vâni Efendi'nin “Vankulu Lügati”dır.
Salı, 06/19/2018 04:17
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.