Dede Korkut
 • Kitab-ı Dede Korkut, kim tarafından yazıldığı bilinmeyen, halkın ortak malı olan hikâyelerden oluşan bir eserdir.
 • Kitab-ı Dede Korkut, İslamiyet'in kabulünden sonraki ilk yazılı eserlerden değil, geçiş dönemi özelliklerini yansıtan eserlerdendir. "Geçiş dönemi" sözü bu eser için anahtar kavram niteliğindedir.
 • Eser, destan geleneğinden halk hikâyesine geçişin izlerini taşır.
 • Türklerin eski dinlerinden yeni dinleri olan İslamiyet'e geçişin etkilerini ortaya çıkarır.
 • Dedem Korkut, kimi zaman bir şaman gibidir; kopuz çalar, şiirler söyler; kimi zaman ise bir din bilgini gibi davranır.
 • Kahraman önce şarabın kırmızısını içer, sonra "Adı görklü (güzel) Muhammet'e salavat..." der.
 • Eserde nazımla nesir iç içedir. Destanlar şiir biçimindedir, halk hikâyeleri düzyazı biçimindedir.
 • Hikâyelerde, olağanüstü olaylar ile gerçeğe uygun olaylar yan yana, iç içedir.
 • Dede Korkut, hikâyelerin anlatıcısıdır; ancak kimi hikâyelerde kahraman olarak ortaya çıkar.
 • Hikâyeler 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Eserde 12 ayrı hikâye yer almaktadır. Hikâyeler ayrı hikâyeler durumunda olsa da bazıları arasında ortak yönler vardır. Hikâyelerin değişik yerlerinde tekrarlanan kalıplaşmış sözler vardır. Her hikâyenin sonunda Dede Korkut olayı sonlandırır.
 • "Soy soylamış, boy boylamış. Dedem Korkut gelmiş, görelim ne söylemiş." sözleri ile söz Dede Korkut'a geçer; o da işin sonunu açıklar.
 • Müslüman Oğuzların, çevrelerindeki Rumlarla, Abaza ve Gürcülerle savaşları anlatılır.
 • Yiğitlik, fedakârlık, aşk, boylar arasındaki savaşlar hikâyelerde işlenen başlıca konulardır.
Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Bir şehrin(bazen insanların ve özellikle kadınların özellikleri de katılarak)güzelliklerin anlatıldığı eserlere "şehrengiz" adı verilir. Manzum da olabilir.
Pazar, 02/17/2019 23:26
Telif Hakkı © 2019 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.