13. Yüzyıl Divan Edebiyatı

13. yüzyıl, Divan edebiyatının başlangıç dönemidir. Bu dönemin sanatçıları ve eserleri ile ilgili pek ayrıntılı bilgi yoktur. Bu dönemin başlıca sanatçıları:

  • Mevlana Celaleddin Rumi
  • Sultan Veled
  • Hoca Dehhani
  • Ahmet Fakih
  • Şeyyad Hamza'dır.

Hoca Dehhani, 13. yüzyılda dindışı konularda şiir yazan ilk şairdir. Divan şiirinin ilk temsilcisi olarak kabul edilir. Şairin bir Selçuklu Şehnamesi yazdığı söylenir, ancak bu eser elde değildir.

Mevlana, eserlerini Farsça yazmıştır; birkaç Türkçe şiiri ve bazı şiirlerinde Türkçe sözcükler vardır. Eserlerinde tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Mesnevi si en tanınmış eseridir. Divan-ı Kebir bir başka eseridir. Fihi Mâfih sohbetlerinin toplandığı nesir türündeki eseridir.

Ahmet Fakih, tasavvuf şiirleri söyleyen bir şairdir. 100 beyitlik Çarhname adlı kaside biçiminde yazılmış bir manzumesi vardır. Pek başarılı bir şair değildir.

Şeyyad Hamza, 13. yüzyılın bir başka mutasavvıf şairidir. Konusunu Kur'an'dan aldığı Yusuf u Züleyha adlı mesnevisi vardır.

Sultan Veled, Mevlana'nın oğludur. Mevlana şiirlerinde Farsçayı kullandığı halde Sultan Veled Türkçe yazmıştır. Şiirde çok başarılı değildir; şiirlerinde tasavvuf düşüncesini işlemiştir. Sultan Veled'in Farsça divanı ve "İbtidanâme, Rebabnâme, İntihanâme" adlı üç mesnevisi vardır.

Yorumlar (0)Add Comment

Yorum yaz
daha küçük | daha büyük

busy
 

Bunlari Biliyor musunuz?

Mektup türü Divan edebiyatında pek yaygın değildir. En bilinen örneği Fuzuli’nin Şikâyetnamesi’dir.
Pazar, 05/27/2018 13:34
Telif Hakkı © 2018 Open Source Matters. Tüm Hakları Saklıdır.
Joomla! GNU/GPL lisansı altında özgür bir yazılımdır.